E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
A case of Kawasaki disease presenting with Meningitis [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2011; 1(3): 137-139 | DOI: 10.5222/buchd.2011.137  

A case of Kawasaki disease presenting with Meningitis

Ali Kanık, Kayı Eliaçık, Neslihan Zengin, Pınar Kuyum, Fulya Kamit, Süleyman Nuri Bayram, Mehmet Helvacı
Izmir Tepecik Education And Research Hospital

Kawasaki disease with unknown etiology is an acute systemic vasculitis which effects the small and moderate sized arteries. The early diagnosis and rapid treatment of disease is essential to obtain possitive results of the coronary artery involvement. There is no specific laboratory test and it can be diagnosed with clinical signs. Because of insufficient criteria for clinical diagnosis in some patients, the diagnose of the disease may be delayed at some one who start with atypical symptoms. Central nervous system involvement should be an atypical start of the disease. In this article, a 7-year-old boy is presented who was diagnosed as aseptic meningitis and then Kawasaki disease following fever, erythematous rash, vomiting an abdominal pain. With early diagnosis and treatment, the cardiovascular sequelae can be prevented. Therefore, Kawasaki disease should be think on differential diagnosis especially in the patients who are unresponsive to the treatment of meningitis.

Keywords: Aseptic meningitis, Atypical case, Kawasaki disease.


Menenjit kliniği ile gelen bir Kawasaki olgusu

Ali Kanık, Kayı Eliaçık, Neslihan Zengin, Pınar Kuyum, Fulya Kamit, Süleyman Nuri Bayram, Mehmet Helvacı
İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Kawasaki hastalığı (KH) küçük ve orta büyüklükte arterleri tutan etiyolojisi bilinmeyen akut sistemik bir vaskülittir. Hastalığının erken tanısı ve hızlı tedavisi, koroner arter tutuluşu üzerinde olumlu sonuçların elde edilmesi için esastır. Hastalığın özgül bir laboratuvar bulgusu yoktur ve tanı klinik olarak konur. Bazı hastalarda klinik tanı için yeterli sayıda kriter olmadığından, atipik bulgularla başlangıç gösteren durumlarda hastalığın tanısı gecikebilmektedir. Merkezi sinir sistemi tutulumu hastalığın atipik bir başlangıcı olabilir. Bu yazıda, ateş, eritematöz cilt döküntüleri, kusma ve karın ağrısı şikayetlerini takiben aseptik menenjit tanısı alıp sonrasında Kawasaki Hastalığı teşhisi alan yedi yaşında bir erkek olgu sunulmuştur. Kardiyolojik sekel olasılığı hastalığın erken tanı ve tedavisi ile önlenebildiğinden özellikle tedaviye yanıtsız menenjit kliniğindeki olgularda ayırıcı tanıda Kawasaki Hastalığı da akla getirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Aseptik menenjit, Atipik olgu, Kawasaki hastalığı


Ali Kanık, Kayı Eliaçık, Neslihan Zengin, Pınar Kuyum, Fulya Kamit, Süleyman Nuri Bayram, Mehmet Helvacı. A case of Kawasaki disease presenting with Meningitis. J Behcet Uz Child Hosp. 2011; 1(3): 137-139

Corresponding Author: Ali Kanık, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (43 accesses)
 (2844 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital