» Anasayfa
» Dergi Hakkında
» Editörler ve Yayın Kurulu
» Danışma Kurulu
» Yazarlar İçin Bilgi
» Dergi Arşivi
» İletişim Bilgileri
» English
Birth Injuries: Assessment Of Clinical Findings And Maternal, Fetal And Obstetric Risk Factors [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2017; 7(1): 53-59 | DOI: 10.5222/buchd.2017.053  

Birth Injuries: Assessment Of Clinical Findings And Maternal, Fetal And Obstetric Risk Factors

Rüya Çolak1, Kazım Çoban2, Kıymet Çelik1, Ezgi Yangın Ergon1, Senem Alkan Özdemir1, Özgür Olukman1, Şebnem Çalkavur1
1İ̇zmir Dr. Behçet Uz Pediatrics And Pediatric Surgery Education And Research Hospital, Department Of Neonatal İntensive Care Unit, İzmir, Turkey
2İ̇zmir Dr. Behçet Uz Pediatrics And Pediatric Surgery Education And Research Hospital, Department Of Pediatric, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: Although most birth injuries are mild and self-limited, others may be serious causing temporary or permanent neurological impairment. In this single centre, retrospective study we aimed to determine the presence and type of birth injury and related risk factors predisposing the infant to injury.
METHODS: We evaluated 123 newborns with birth injuries whom were hospitalized in our neonatal intensive care unit from January 2009 to December 2013. We classified birth injuries into five main categories such as fractures, soft tissue injuries, nerve tissue injuries, intraabdominal organ injuries and intracranial hemorrhage. Relationship between the presence of birth injury and predisposing risk factors such as maternal diabetes, multiparity, mode of delivery, gestational age and birth weight of the neonate were investigated.
RESULTS: During the study period, 123 infants out of 16792 (0.73 %) were determined to have birth injury. It is observed that birth injuries is associated with vaginal delivery and gestasyonal age more than 40 weeks. Injuries to soft tissues were the most common type of injury.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Despite recent refinements in obstetric techniques, birth injuries still remain an important source of neonatal morbidity and mortality. We predict that a significant reduction in the occurance rate of this dramatic clinical entity can be achieved if the clinicians recognize predisposing risk factors, ensure appropriate follow-up of high-risk pregnancies and determine appropriate mode of delivery.

Keywords: Birth İnjury, Newborn, Risk Factors


Doğum Yaralanmaları: Klinik Bulgular ile Maternal, Fetal ve Obstetrik Risk Faktörleri

Rüya Çolak1, Kazım Çoban2, Kıymet Çelik1, Ezgi Yangın Ergon1, Senem Alkan Özdemir1, Özgür Olukman1, Şebnem Çalkavur1
1İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Sağlığı Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği,i̇zmir
2İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Sağlığı Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,pediatri Kliniği,i̇zmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Doğum travmalarının çoğu hafif ve kendini sınırlayan şekilde gerçekleşmesine rağmen, birkısmı yenidoğan ve yaşamın ilerleyen dönemlerinde geçici ve kalıcı nörolojik sekellere, hatta ölüme neden olabilmektedir. Tek merkezli, retrospektif çalışmamızda, doğum travmalarının varlığını, tipini ve bebekte yaralanmaya neden olan ilişkili olduğu risk faktörlerini belirlemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2009 – 2013 yılları arasında yenidoğan yoğun bakım kliniğimize yatan ve doğum travması bulunan 123 bebeğin dosyaları incelendi. Doğum travmaları, yumuşak doku hasarı, kemik doku hasarı, sinir dokusu hasarı, intrakranial kanama, intraabdominal organ hasarı olarak beş gruba ayrıldı. Ayrıca annede multiparite varlığı, diabetes mellitus varlığı, doğum şekli, gestasyon haftası, doğum ağırlığı gibi faktörlerin doğum travması ile ilişkisi araştırıldı.
BULGULAR: : Çalışma süresinde,16792 hastanın 123’ünde (%0.73) doğum travması saptandı.Doğum travmaları >40GH bebeklerde ve NSVY ile doğumlarda sık olarak gözlendi.Doğum travmalarından en sık görülen yumuşak doku travmasıydı.Yumuşak doku travmasının, primipar annelerde,kızlarda, sezeryan ile doğan bebeklerde ve doğum ağırlığı <4000gr olan bebeklerde anlamlı olarak daha fazla olduğu belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Obstetrik yöntemlerde gelişmelere rağmen, doğum travmaları neonatal mortalite ve morbiditenin hala önemli bir kaynağıdır. Doğum travmalarına yönelik risk faktörlerinin bilinmesi, riskli gebeliklerin yakın takibinin sağlanması ve uygun doğum şeklinin belirlenmesi ile travmatik doğum sıklığı azalacaktır. Ek olarak, hastanın başvurusundaki farklı şikayetlerin de doğum travması ile ilişkili olabileceğinden, klinisyenin doğum travmalarına geniş yelpazeden bakması gerekmektedir. Bu nedenle, detaylı bir anamnez ve ayrıntılı fizik muayene, tedavinin zamanında başlanması ve hukuki sonuçlar için belgelemenin yapılması açısından çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Doğum Yaralanmaları, Risk Faktörleri, Yenidoğan


Rüya Çolak, Kazım Çoban, Kıymet Çelik, Ezgi Yangın Ergon, Senem Alkan Özdemir, Özgür Olukman, Şebnem Çalkavur. Birth Injuries: Assessment Of Clinical Findings And Maternal, Fetal And Obstetric Risk Factors. J Behcet Uz Child Hosp. 2017; 7(1): 53-59

Corresponding Author: Rüya Çolak, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (41 accesses)
 (2215 downloaded)


"İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi"
EBSCO, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Web of Science-Emerging Sources Citation Index, TÜBİTAK/ULAKBİM, Türk Medline ve Turkish Citation Index veri tabanında indekslenmektedir.
LookUs & OnlineMakale ISSN 2146-2372

© 2015 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aittir.