E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
A Bibliometric Analysis in the Field of Pediatric Anesthesia and Turkey’s Contribution to Research [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2021; 11(2): 159-166 | DOI: 10.5222/buchd.2021.94715  

A Bibliometric Analysis in the Field of Pediatric Anesthesia and Turkey’s Contribution to Research

Pınar Ayvat
Izmir Democracy University, School of Medicine, Anesthesia and Reanimation Department, Izmir, Turkey

Objective: Bibliometric analysis can be used to assess the contributions of scholars, institutions, countries by examining the materials published in a certain discipline. The objective of this study is to make a bibliometric analysis in the field of pediatric anesthesia and to examine Turkey’s contribution to research in this field.
Methods: I used the search engine of the Web of Science (WoS), and included all types of contributions (original articles, reviews, letters, editorials, etc.) in the bibliometric analysis. I scanned Science Citation Index Expanded (SCIE) and Emerging Sources Citation Index (ESCI) as they were the most relevant indexes for my study. Statistical analyses were performed by using SPSS 22. I used a binomial test to make a comparison between Turkey and other countries in terms of research output, and academic performance.
Results: Pediatric Anesthesia is the only journal that positions itself in WoS categories of both “pediatrics” and “anesthesia”. A total of 5,791 citations were found in this particular journal of which 227 were from Turkey. In addition to this journal, 2,096 published materials were found in 433 different sources. Turkish authors have made only 61 contributions to these journals. Hacettepe University, Istanbul University, and Baskent University are the predominant institutions from Turkey accounting for a total of 80 published materials.
Conclusion: The findings of this bibliometric analysis not only showed the contribution of Turkish authors to the field of pediatric anesthesia but also revealed the areas of improvement for their future research. The study also showed a list of journals that publish articles in the area of pediatric anesthesia.

Keywords: Pediatrics, anesthesia, bibliometric analysis, Turkey


Pediatrik Anestezi Alanındaki Yayınların Bibliyometrik Analizi ve Türkiye Kaynaklı Yayınların Bu Alana Katkısı

Pınar Ayvat
İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: Bibliyometrik analiz yöntemi, belirli bir disiplinde yayınlanan materyalleri inceleyerek akademisyenlerin, kurumların ve ülkelerin katkılarını değerlendirmek için kullanılabilir. Bu çalışmanın amacı pediatrik anestezi alanında bibliyometrik bir analiz yapmak ve Türkiye kaynaklı yayınların bu alana katkısını incelemektir.
Yöntem: Web of Science’ın (WoS) arama motorunu kullanarak, her türlü bilimsel yazı çalışmaya dahil edildi (orijinal makaleler, incelemeler, mektuplar, başyazılar vb.). Araştırma için en alakalı indeksler olan Science Citation Index Expanded (SCIE) ve Emerging Sources Citation Index’i (ESCI) çalışmaya dahil edildi. İstatistiksel analizler SPSS 22 kullanılarak yapıldı. Türkiye ile diğer ülkelerin akademik çıktı performanslarını karşılaştırmak için Binom testi kullanıldı.
Bulgular: ‘Pediatrik Anestezi’ dergisi WoS kategorilerinde kendisini hem “pediatri” hem de “anestezi” olarak konumlandıran tek dergiydi. Bu dergide 227’si Türkiye’den olmak üzere 5,791 kayıt bulundu. Bu dergiye ek olarak, 433 farklı dergide 2,096 bilimsel yayın bulundu. Bu dergilerde Türk yazarların katkısı sadece 61 yayın ile sınırlı idi. Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi, bu alanda toplam 80 yayın sayesinde Türkiye’de en önde gelen kurumlardır.
Sonuç: Bu bibliyometrik analizin bulguları, Türk yazarların pediatrik anestezi alanına katkılarını göstermesinin yanı sıra, gelecekteki çalışmalar için iyileştirme alanlarını da ortaya koydu. Çalışma ayrıca pediatrik anestezi alanında yayın yapan dergilerin bir listesini de sunmaktadır

Anahtar Kelimeler: Pediatri, anestezi, bibliyometrik analiz, Türkiye


Pınar Ayvat. A Bibliometric Analysis in the Field of Pediatric Anesthesia and Turkey’s Contribution to Research. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2021; 11(2): 159-166

Corresponding Author: Pınar Ayvat, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (28 accesses)
 (140 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital