E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Inequalities In Infant Mortality: An Evaluation of The Situation In The World And Turkey [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2011; 1(3): 98-104 | DOI: 10.5222/buchd.2011.098  

Inequalities In Infant Mortality: An Evaluation of The Situation In The World And Turkey

Işıl Ergin, Hür Hassoy
Ege University School Of Medicine, Public Health Dep., Bornova, İzmir

In the world, in 2010, 5,4 million infants died before their first birthday. Among the under-five child deaths, 70% are in the first year of life. Infant mortality; is a resultant of factors considering the individual, mother, household, community and environment. Diminishing child deaths at 2015 to a level that is one third the level in 1990 is a Millennium Development Goal. The indicators declared for the achievement of this goal are; under-five mortality, infant mortality and percentage of children immunized for measles.Despite the intensive international attention, although there is a serious decrease in infant and child mortality rates, the inequalities between countries are sustained with an increasing trend and the rates are far behind the 2015 aims. This deep difference between developed and developing countries is more intense for various socio-economic groups and thus, socio-economic status becomes an important determinant of infant deaths. In Turkey, when the infant mortality is evaluated, it is determined that, education and regional inequalities are sustained with a deepening trend and inequalities between urban and rural remain the same. For the efforts to eliminate these inequalities in infant mortality and to achieve a level similar to the countries of our region, the necessity for economic and social policies is absolute. The deepening of inequalities makes it necessary to reevaluate the health services for the mother and the child and the means of financing it, considering infant health issue. It is vital to adopt a perspective that intensifies proportionate to the level of disadvantage.

Keywords: Infant mortality, health inequalities, rate ratio, socioeconomic status


Bebek Ölümlülüğünde Eşitsizlikler: Dünya ve Türkiye’deki Duruma Dair Bir Değerlendirme

Işıl Ergin, Hür Hassoy
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. Bornova, İzmir

2010 yılında dünyada 5,4 milyon bebek birinci yaşını dolduramadan hayata veda etmiştir. Beş yaş altı ölümlerin %70’i yaşamın ilk yılında meydana gelmiştir. Bebek ölümlüğü; birey, anne, hane, toplum ve çevreye dair faktörlerin bileşkesi olup toplum sağlığı ve refahının duyarlı bir göstergesidir. Binyıl Kalkınma Hedefleri arasında çocuk ölümlülüğünü 2015’e kadar 1990’daki seviyesinin üçte birine azaltmak bulunmaktadır. Bu amaca ulaşmak için belirlenen ölçütler; beş yaş altı ölüm hızı, bebek ölüm hızı ve kızamığa karşı aşılanmış çocuk oranıdır. Uluslararası kamuoyunun yoğun ilgisine rağmen bebek ve çocuk ölüm hızları son 50 yılda ciddi biçimde azalmakla birlikte, ülkelerarası eşitsizlikler artarak devam etmekte, 2015 için konulan hedeflerin çok gerisinde kalmaktadır. Gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasındaki bu derin fark ülke içindeki farklı sosyoekonomik gruplarda daha da şiddetlenmekte, sosyoekonomik düzey bebek ölümlülüğünün güçlü bir belirleyicisine dönüşmektedir. Türkiye’deki bebek ölümlülüğü incelendiğinde ise, eğitim grupları ve bölgeler arasında var olan farkın, yıllar içinde derinleşerek devam ettiğini, kır kent farkının ise değişmediği görülmektedir. Bebek ölümlüğündeki bu eşitsizlikleri giderebilmek ve bebek ölümlülüğünü, bölgemizdeki diğer ülkelerin seviyesine azaltabilmek için eşitsizlikleri gidermeye yönelik ekonomik ve sosyal politikalara ihtiyaç mutlaktır. Bu eşitsizliklerin derinleşmesi, anne ve bebeklere sunulan sağlık hizmetinin ve bunun finansman biçiminin bebek sağlığı açısından yeniden irdelenmesini gerekli kılmaktadır. Bireylerin dezavantajları oranında yoğunlaşan bir hizmeti esas alan bir bakış açısının benimsenmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bebek ölüm hızı, sağlıkta eşitsizlikler, hızlar oranı, sosyoekonomik durum


Işıl Ergin, Hür Hassoy. Inequalities In Infant Mortality: An Evaluation of The Situation In The World And Turkey. J Behcet Uz Child Hosp. 2011; 1(3): 98-104

Corresponding Author: Işıl Ergin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (23 accesses)
 (4347 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital