E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Rare Causes of Stridor: Not All Stridors are Croups [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2022; 12(1): 101-106 | DOI: 10.4274/buchd.galenos.2021.87160  

Rare Causes of Stridor: Not All Stridors are Croups

Serdar Al1, Nevin Uzuner1, Suna Asilsoy1, Gizem Atakul1, Özge Atay1, Özge Kangallı1, Büşra Acun2, Yüksel Olgun3, Taner Erdağ3, Özkan Karaman1
1Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Allergy and Clinical Immunology, İzmir, Turkey
2Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, İzmir, Turkey
3Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaryngology, İzmir, Turkey

Stridor is a considerable finding, which arises from congenital or acquired causes, that might have a good prognosis or might be a life-threatening cause, and hence requires rapid assessment and intervention. Stridor is mostly considered as croup in pediatric emergency units. A multidisciplinary approach might be required for an accurate diagnosis. The patient’s age, time and severity of initial symptoms, response to treatment, and coexistent findings assist in differential diagnosis. Detecting the underlying cause may be difficult and time consuming. In this study, we intended to present cases that we assessed regarding the etiological reasons presented with chronic stridor and to present remarkable characteristics of them in diagnosis and differential diagnosis, by considering the literature. Patients diagnosed with subglottic stenosis, subglottic hemangioma, laryngomalacia and laryngeal web were presented with distinctive history and clinical findings. Patients with intermittent respiratory problems coexisting with stridor can be diagnosed typically through an adequate medical history, a well-enough physical examination, and radiological methods. Flexible endoscopy provides a safe and complete examination of the children’s airway.

Keywords: Stridor, dyspnea, infant, hemangioma, subglottic stenosis


Stridorun Nadir Nedenleri; Tüm Stridorlar Krup Değildir

Serdar Al1, Nevin Uzuner1, Suna Asilsoy1, Gizem Atakul1, Özge Atay1, Özge Kangallı1, Büşra Acun2, Yüksel Olgun3, Taner Erdağ3, Özkan Karaman1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Alerji ve Klinik İmmunoloji
2Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
3Dokuz Eylül Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Stridor, doğuştan veya edinsel nedenlerden kaynaklanan, iyi bir prognoza sahip veya yaşamı tehdit edebilen, bu nedenle hızlı değerlendirme ve müdahale gerektiren önemli bir klinik bulgudur. Stridor, pediatrik acil servislerinde çoğunlukla krup, larenjit veya astım olarak değerlendirilir. Doğru bir teşhis için multidisipliner bir yaklaşım gerekebilir. Hastanın yaşı, başlangıç semptomlarının zamanı ve şiddeti, tedaviye yanıtı ve birlikte bulunan bulgular ayırıcı tanıya yardımcı olur. Altta yatan nedeni tespit etmek zor ve zaman alıcı olabilir. Bu çalışmada, kronik stridor ile ortaya çıkan etiyolojik nedenler açısından değerlendirdiğimiz olguları literatür eşliğinde sunmayı ve tanı ve ayırıcı tanıda dikkat çekici özelliklerini sunmayı amaçladık. Subglottik darlık, subglottik hemanjiyom, laringomalazi ve laringeal web tanısı alan hastalar, ayırt edici öykü ve klinik bulgular ile sunuldu. Stridor ile birlikte görülen aralıklı solunum problemleri olan hastalar tipik olarak ayrıntılı tıbbi öykü, dikkatli fizik muayene ve radyolojik yöntemlerle teşhis edilebilir. Fleksible endoskopi, çocukların hava yolunun güvenli ve eksiksiz bir şekilde incelenmesini sağlar.

Anahtar Kelimeler: Stridor, solunum sıkıntısı, süt çocukluğu, hemanjiom, subglottik stenoz


Serdar Al, Nevin Uzuner, Suna Asilsoy, Gizem Atakul, Özge Atay, Özge Kangallı, Büşra Acun, Yüksel Olgun, Taner Erdağ, Özkan Karaman. Rare Causes of Stridor: Not All Stridors are Croups. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2022; 12(1): 101-106

Corresponding Author: Serdar Al, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (49 accesses)
 (214 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital