E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
The level of knowledge and attitudes of mothers to genetically modified organisms [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2014; 4(2): 117-122 | DOI: 10.5222/buchd.2014.117  

The level of knowledge and attitudes of mothers to genetically modified organisms

Sibel Öztürk
Atatürk Üniversty Health Science Faculty Erzurum

OBJECTIVE: To determine the levels of knowledge and attitudes of mothers regarding the products produced by the genetically modified organisms.
METHODS: The study population of this descriptive research consists of the mothers that have infants (0-1 year of age), resident in an area of a family health center within the boundaries of the Province of Erzurum, and 397 mothers, who had been selected by simple random sampling method and had accepted to participate in the research, were included in the study. Data were collected in June-September 2013 through a questionnaire prepared based on the literature. Percentages and averages were applied to analyze the data. Ethical principles were applied.
RESULTS: Mothers' perceptions of risk on GMOs was high, but their level of knowledge was low. Mothers do not want to use GMO products in children's nutrition and consider that these products are likely to have harmful effects in children's nutrition. In addition, the majority of mothers stated that they would not purchase these products.
CONCLUSION: Training events should be organized to eliminate the lack of knowledge and to increase awareness of mothers about the issue. It is not possible to draw a harm or benefit conclusion regarding the issue for the moment. However, minimize the risks that will possibly affect our environment and the future generations, and taking the necessary measures should not be ignored.

Training events should be organized to eliminate the lack of knowledge and to increase awareness of mothers about the issue. It is not possible to draw a harm or benefit conclusion regarding the issue for the moment. However, minimize the risks that will possibly affect our environment and the future generations, and taking the necessary measures should not be ignored.

Keywords: Mothers, Genetically Modified Organisms, knowledge and attitudes, nurses


Keywords: Mothers, Genetically Modified Organisms, knowledge and attitudes, nurses


Annelerin genetiği değiştirilmiş organizmalara yönelik bilgi durumları ve tutumları

Sibel Öztürk
Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Erzurum

AMAÇ: Amaç: Annelerin genetiği değiştirilmiş organizmalardan üretilen ürünlere yönelik bilgi ve tutumlarını belirlemektir.
Yöntem: Tanımlayıcı olan araştırmanın evrenini Erzurum il sınırları içerisinde bir aile sağlığı merkezine bağlı bölgede oturan 0-1 yaş bebeği olan anneler oluşturmuş, basit rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen ve araştırmaya katılmayı kabul eden 397 anne ile çalışılmıştır. Veriler, Haziran-Eylül 2013 literatüre dayalı hazırlanan bir soru formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde, yüzdelikler ve ortalama uygulanmıştır. Etik ilkelere uyulmuştur.
Bulgular: Annelerin GDO’lara yönelik risk algıları yüksek, fakat bilgi düzeyleri düşüktür. Annelerin GDO’lu ürünleri çocuk beslenmesinde kullanmak istemediklerini ve bu ürünlerin çocuk beslenmesinde zararlı etkilerinin olacağını düşünmektedirler. Ayrıca annelerin büyük çoğunluğu bu ürünleri satın almayacağını ifade etmiştir.
Sonuç: Annelerin konu ile ilgili bilgi eksikliklerini gideren ve farkındalıklarını artıran eğitim etkinlikleri düzenlenmelidir. Konu ile ilgili olarak zarar veya yarar yargısına varmak şu an için mümkün değildir. Fakat, çevremize ve gelecek nesillere etkileri olabilecek risklerin en aza indirilmesi ve bunun için gerekli önlemlerin alınması göz ardı edilmemelidir.
Anahtar Kelimeler: Anne, genetiği değiştirilmiş organizmalar, bilgi ve tutum, hemşire

Amaç: Annelerin genetiği değiştirilmiş organizmalardan üretilen ürünlere yönelik bilgi ve tutumlarını belirlemektir.
Yöntem: Tanımlayıcı olan araştırmanın evrenini Erzurum il sınırları içerisinde bir aile sağlığı merkezine bağlı bölgede oturan 0-1 yaş bebeği olan anneler oluşturmuş, basit rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen ve araştırmaya katılmayı kabul eden 397 anne ile çalışılmıştır. Veriler, Haziran-Eylül 2013 literatüre dayalı hazırlanan bir soru formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde, yüzdelikler ve ortalama uygulanmıştır. Etik ilkelere uyulmuştur.
Bulgular: Annelerin GDO’lara yönelik risk algıları yüksek, fakat bilgi düzeyleri düşüktür. Annelerin GDO’lu ürünleri çocuk beslenmesinde kullanmak istemediklerini ve bu ürünlerin çocuk beslenmesinde zararlı etkilerinin olacağını düşünmektedirler. Ayrıca annelerin büyük çoğunluğu bu ürünleri satın almayacağını ifade etmiştir.
Sonuç: Annelerin konu ile ilgili bilgi eksikliklerini gideren ve farkındalıklarını artıran eğitim etkinlikleri düzenlenmelidir. Konu ile ilgili olarak zarar veya yarar yargısına varmak şu an için mümkün değildir. Fakat, çevremize ve gelecek nesillere etkileri olabilecek risklerin en aza indirilmesi ve bunun için gerekli önlemlerin alınması göz ardı edilmemelidir.
Anahtar Kelimeler: Anne, genetiği değiştirilmiş organizmalar, bilgi ve tutum, hemşire

Annelerin genetiği değiştirilmiş organizmalardan üretilen ürünlere yönelik bilgi ve tutumlarını belirlemektir.


YÖNTEMLER: Tanımlayıcı olan araştırmanın evrenini Erzurum il sınırları içerisinde bir aile sağlığı merkezine bağlı bölgede oturan 0-1 yaş bebeği olan anneler oluşturmuş, basit rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen ve araştırmaya katılmayı kabul eden 397 anne ile çalışılmıştır. Veriler, Haziran-Eylül 2013 literatüre dayalı hazırlanan bir soru formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde, yüzdelikler ve ortalama uygulanmıştır. Etik ilkelere uyulmuştur.
BULGULAR: Annelerin GDO’lara yönelik risk algıları yüksek, fakat bilgi düzeyleri düşüktür. Annelerin GDO’lu ürünleri çocuk beslenmesinde kullanmak istemediklerini ve bu ürünlerin çocuk beslenmesinde zararlı etkilerinin olacağını düşünmektedirler. Ayrıca annelerin büyük çoğunluğu bu ürünleri satın almayacağını ifade etmiştir.
SONUÇ: Annelerin konu ile ilgili bilgi eksikliklerini gideren ve farkındalıklarını artıran eğitim etkinlikleri düzenlenmelidir. Konu ile ilgili olarak zarar veya yarar yargısına varmak şu an için mümkün değildir. Fakat, çevremize ve gelecek nesillere etkileri olabilecek risklerin en aza indirilmesi ve bunun için gerekli önlemlerin alınması göz ardı edilmemelidir.
Anahtar Kelimeler: Anne, genetiği değiştirilmiş organizmalar, bilgi ve tutum, hemşire

Anahtar Kelimeler: Anne, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar, tutum ve davranış, hemşire


Sibel Öztürk. The level of knowledge and attitudes of mothers to genetically modified organisms. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2014; 4(2): 117-122

Corresponding Author: Sibel Öztürk, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (21 accesses)
 (2261 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital