E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Childhood Organ Transplantation [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2023; 13(2): 76-87 | DOI: 10.4274/buchd.galenos.2023.81489  

Childhood Organ Transplantation

Phillip Ruiz1, Gülden Diniz2
1Professor of Surgery and Pathology Director, Immunology and Histocompatibility Laboratory (IHL), Department of Surgery, Miami University, Miami, Florida
2İzmir Democracy University Faculty of Medicine, Department of Pathology, İzmir, Turkey

Organ transplantation has significantly changed the life expectancy of patients with advanced organ failure. The quality of life with transplanted organs and their impact on growth have become more critical for children as they have a much longer life expectancy and will be experiencing growth stages. Solid organ transplantation techniques, which were used only experimentally in animals until the middle of the 20th century, have become a treatment option in the 21st century. Particularly with the discovery of new immunosuppressive drugs in the 1960s, transplantation has gained impetus as a viable therapeutic option. Examination of the biopsies taken from the transplanted organ is an important factor that ensures early recognition of rejection findings and can prolong the life of the organ. In this review, the historical development of transplantation, the mechanisms involved in tissue rejection, rejection evaluation criteria, and the main differences between childhood and adult organ transplantations are briefly reviewed.

Keywords: Solid organ transplantations, transplantation pathology, rejection criteria, childhood, and adulthood transplantations


Çocukluk Çağı Organ Transplantasyonları

Phillip Ruiz1, Gülden Diniz2
1Miami Üniversitesi Tıp Fakültesi Transplantasyon Patolojisi ve İmmünoloji Anabilim Dalı
2İzmir Demokrasi Üniversitesi, Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Organ nakli, ilerlemiş organ yetmezliği olan hastaların yaşam beklentisini önemli ölçüde değiştirmiştir. Nakledilen organlarla sürdürülen yaşamın kalitesi ve nakil sonrası kullanılan ilaçların büyüme üzerine etkisi, çok daha uzun bir yaşam beklenen ve büyüme evresinde olan çocuklar için daha kritik hale gelmiştir. Yirminci yüzyılın ortalarına kadar sadece hayvanlarda deneysel olarak kullanılan solid organ nakli teknikleri, 21. yüzyılda bir tedavi seçeneği haline gelmiştir. Özellikle 1960’lı yıllarda immün sistemi baskılayan yeni ilaçların bulunmasıyla birlikte transplantasyon önemli bir ivme kazanmıştır. Transplante organdan alınan biyopsilerin incelenmesi ret bulgularının erken fark edilmesini sağlayıp, organın ömrünü uzatabilen önemli bir unsurdur. Bu derlemede transplantasyonun tarihsel gelişimi, doku reddinde rol oynayan mekanizmalar, rejeksiyon değerlendirme kriterleri ile çocukluk çağı ve erişkin organ transplantasyonları arasındaki temel farklar kısaca gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Solid organ transplantasyonları, transplantasyon patolojisi, rejeksiyon kriterleri, çocukluk çağı ve erişkin dönem transplantasyonları


Phillip Ruiz, Gülden Diniz. Childhood Organ Transplantation. J Behcet Uz Child Hosp. 2023; 13(2): 76-87

Corresponding Author: Phillip Ruiz, United States of America


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (9 accesses)
 (289 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital