ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Publication Policies
» Writing Guide
Use of rhDNase in a 30-week premature baby with resistant atelectasis [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2012; 2(2): 122-126 | DOI: 10.5222/buchd.2012.122  

Use of rhDNase in a 30-week premature baby with resistant atelectasis

Midhat Kuşkaya
Europa Şafak Hospital Istanbul

Atelectasis is defined as partial or complete collapse of one lung. This condition gene- rally accompanies many lung or chest diseases, and becomes manifest with the symptoms of the underlying disease.
Mucous plugs contain a lot of deoxyribonucleic acid (DNA). Recombinant human DNase (rhDNase) liquefies the extracellular deoxyribonucleic acid (DNA) in mucous plugs and transforms it from a viscous gel to a flowing liquid.
Limited therapeutic options in newborns with resistant atelectasis created the need for a new treatment which would be safe and effective.
In this article, a 30-week premature baby who was diagnosed as atelectasis and hospi- talized 15th day after birth and treated with a non-invasive nebulized rhDNAse is presented, and discussion of rhDNase treatment in newborns is aimed.

Keywords: Atelectasis, rhDNase, newborn, premature


Otuz haftalık prematüre bir olguda gelişen rezistan atelektazide rhDNase kullanımı

Midhat Kuşkaya
Özel Avrupa Şafak Hastanesi İstanbul

Atelekazi, akciğerin tamamı veya bir parçasının kollabe olması olarak tanımlanır. Bu durum, genellikle birçok akciğer ya da göğüs hastalıkları ile birliktedir ve altta yatan hastalığın belirtileri ile birlikte belirgin hale gelir.
Mukus plaklarında oldukça fazla miktarda deoksi ribonükleik asit (DNA) bulunur. Rekombinan insan DNase’ı (rhDNase) mukustaki ekstraselüler DNA’yı parçalayarak, mukusu yapışkan ve koyu bir jelden akışkan sıvıya çevirir.
Yenidoğanlarda dirençli atelektazilerdeki geleneksel tedavi yöntemlerinin yetersizliği, güvenli ve etkin yeni tedavi yöntemleri arayışına neden olmuştur.
Bu makalede 30. gestasyon haftasında doğan ve yatışının 15. gününde atelektazi tespit edilen, dirençli atelektazisi nedeniyle inhale rhDNase ile tedavisi yapılan bir olgu ele alınarak, prematüre bebeklerde rhDNase kullanımının tartışılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Atelektazi, rhDNase, yenidoğan, prematüre


Midhat Kuşkaya. Use of rhDNase in a 30-week premature baby with resistant atelectasis. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2012; 2(2): 122-126

Corresponding Author: Midhat Kuşkaya, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (44 accesses)
 (2247 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital