ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Savaş, Göç ve Sağlık: Mülteci Çocuklar İçin Sosyal Hizmetin Önemi [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2021; 11(1): 53-56 | DOI: 10.5222/buchd.2021.79058  

Savaş, Göç ve Sağlık: Mülteci Çocuklar İçin Sosyal Hizmetin Önemi

Kayi Eliacik1, Emel Berksoy2, Şefika Bardak2, Ali Kanık3, Aysun İnan4, Meryem Badem5, Kardelen Türközü Kanter1, Mehmet Helvacı1, Serpil Ugur Baysal6
1University of Health Sciences, Tepecik Education and Training Hospital, Department of Pediatrics, İzmir, Turkey
2iversity of Health Sciences, Tepecik Education and Training Hospital, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Emergency Medicine, İzmir, Turkey
3İzmir Katip Çelebi University, Department of Pediatrics, İzmir, Turkey
4University of Health Sciences, Tepecik Education and Training Hospital, Social Service, İzmir, Turkey
5Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, İzmir, Turkey
6Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Social Pediatrics, İzmir, Turkey

Objective: The conflicts in the Middle East during the last decade displaced millions of people and led to a serious population movement. Many Syrians have had to leave their country and became a refugee in Turkey. Over the last decade, migration has become one of the most important social, political and public health issues in Turkey. In this study, we aimed to review pediatric refugee cases who were consulted to the Social Service at a Tertiary Hospital.
Methods: A retrospective study was performed with refugees admitted to our hospital between January 2012 and December 2018. The socio-demographic data (age, sex, birthplace), medical diagnosis, the reason for the social work consultation and the classification of the social problems were recorded.
Results: The number of refugee children that were detected from the medical records was 88; the median age was 10 months (IQR 60.5), and nearly half of them were female. The most frequent diagnosis of the cases obtained from the medical charts was acute respiratory system disorders. The main reason for a social work consultation was poverty.
Conclusion: We concluded that professionals working with immigrant children and families should be able to access social and psychological support services. Pediatricians and pediatric societies should work to improve the sensitivity of their respective populations towards migrants and refugees.

Keywords: Child health, migration, refugee, social work, war


War, Migration, and Health: The Importance of Social Work for Refugees’ Children

Kayi Eliacik1, Emel Berksoy2, Şefika Bardak2, Ali Kanık3, Aysun İnan4, Meryem Badem5, Kardelen Türközü Kanter1, Mehmet Helvacı1, Serpil Ugur Baysal6
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İzmir, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk acil servis, İzmir, Türkiye
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İzmir, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sosyal servis, İzmir, Türkiye
5Dokuz Eylül Universitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İzmir, Türkiye
6Dokuz Eylül Universitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Sosyal Pediatri bilim dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: Son on yılda devam eden Asya ve Orta Doğu’daki gruplar arasındaki savaş milyonlarca insanı göçe zorladı ve ciddi bir nüfus hareketine yol açtı. Birçok Suriyeli ülkelerinden uzaklaşarak Türkiye’ye geçiş yaptı. Bu nedenle göç Türkiye’nin en önemli sosyal, politik ve halk sağlığı sorunlarından biri haline geldi. Bu çalışmada bir üniversiteye bağlı devlet eğitim ve araştırma hastanesinde sosyal hizmet uzmanlarına refere edilen sığınmacı ailelerin çocuklarını ve yapılan sosyal çalışmaları incelemek amaçlandı.
Yöntem: Ocak 2012-Aralık 2018 tarihleri arasında hastanemize başvuran sığınmacı ailelerin çocuklarına ait veriler retrospektif olarak gözden geçirildi. Çalışmaya alınan olguların sosyodemografik verileri (yaş, cinsiyet, doğum yeri), tıbbi tanıları, sosyal servis konsültasyon nedenleri ve saptanan sosyal sorunlar kaydedildi ve değerlendirildi.
Bulgular: Tıbbi kayıtlarda tespit edilen sığınmacı çocuk sayısı 88, ortanca yaş 10 aydı (çeyrekler arası aralık 60,5) ve yaklaşık yarısını kız çocukları oluşturmaktaydı. Olguların en sık tıbbi tanısı solunum sistemi hastalıklarıydı. Sosyal Hizmet Birimi’ne yapılan konsultasyonların başlıca nedenleri sosyal ve ekonomik sorunlar idi.
Sonuç: Göçmen çocuklarla ve ailelerle çalışan profesyonel çalışanların sosyal çalışma ve duygusal destek hizmetlerine erişimi olması gerektiği sonucuna vardık. Çocuk doktorları ve pediatri toplulukları, göçmenlere, sığınmacılara ve mültecilere karşı duyarlılığını artırmak için çalışmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk sağlığı, göç, mülteci, sosyal çalışma, savaş


Kayi Eliacik, Emel Berksoy, Şefika Bardak, Ali Kanık, Aysun İnan, Meryem Badem, Kardelen Türközü Kanter, Mehmet Helvacı, Serpil Ugur Baysal. Savaş, Göç ve Sağlık: Mülteci Çocuklar İçin Sosyal Hizmetin Önemi. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2021; 11(1): 53-56

Corresponding Author: Kayi Eliacik, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (54 accesses)
 (146 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital