E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Are Parents Right? The Evaluation of Risk Factors And Growth in Poor Appetite Child [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2015; 5(2): 95-100 | DOI: 10.5222/buchd.2015.095  

Are Parents Right? The Evaluation of Risk Factors And Growth in Poor Appetite Child

Yüksel Bıcılıoğlu, Kayı Eliaçık, Görkem Astarcıoğlu, Serdar Sarıtaş, Ali Rahmi Bakiler
Tepecik Training And Research Hospital, Department Of Pediatrics,i̇zmir, Turkey

INTRODUCTION: OBJECTIVE: Poor appetite is an important common problem which led to serious concerns in the family. In this case-control study, we examined the risk factors affecting nutrition, growth and development for the children who is defined as ‘having poor appetite’ by the family.
METHODS: The study group consisted children between 2-12 years of age (n = 147) who admitted with poor appetite without any chronic disease, the control group (n = 59) consisted of healthy children admitted with acute upper respiratory tract infection.
RESULTS: In the study group; height and weight percentiles were significantly lower, household income was less, only breast milk feeding duration was less than 6 months and starting solid foods time was later (p <0.05). The training of the mother's knitting, short-term intake of breast milk, the late initiation of solid food increases the risk poor appetite, however large family structure and high income level were protective factors.
DISCUSSION AND CONCLUSION: CONCLUSION: In particular, mistakes in child feeding in lower socio-economic level regions is an important factor for appetite children and it was concluded that one should be more support to families in this regard. Therefore, children who suffer anorexia needs a careful evaluation and the family's concerns should not be ignored.

Keywords: Poor appetite, child, family


Ebeveynler haklı mı? İştahsız Çocukta Risk Faktörlerinin ve Büyümenin Değerlendirilmesi

Yüksel Bıcılıoğlu, Kayı Eliaçık, Görkem Astarcıoğlu, Serdar Sarıtaş, Ali Rahmi Bakiler
Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: AMAÇ: Ailede ciddi kaygılara yol açan iştahsızlık, sık karşılaşılan önemli bir sorundur. Bu olgu-kontrol çalışmasıyla; ailesi tarafından “iştahsız” olarak tanımlanan çocukların büyüme ve gelişmesini, beslenmeyi etkileyen faktörleri ve iştahsızlık için risk faktörlerini irdeledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: YÖNTEMLER: Olgu grubunu (n=147) iştahsızlık ile başvuran kronik hastalığı olmayan 2-12 yaşları arasındaki çocuklar, kontrol grubunu (n=59) akut üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle başvuran sağlıklı çocuklar oluşturdu.
BULGULAR: Hasta grubunun; boy ve kilo persentilleri anlamlı ölçüde daha düşük, hane halkı geliri daha az, sadece anne sütü ile beslenme süresi 6 aydan kısa (p<0,05) ve katı gıdaya başlama zamanı daha geçti. Annenin örgün eğitim almaması, kısa süreli anne sütü alımı, katı gıdaya geç başlanması iştahsızlık riskini arttırırken; büyük aile yapısı ve gelir düzeyi yüksekliği koruyucu faktörlerdi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: SONUÇ: Özellikle sosyoekonomik düzeyi düşük bölgelerde yapılan beslenme hatalarının çocukların iştahsız olmasında önemli olduğunu ve bu konuda ailelere daha fazla destek olunması gerektiği sonucuna varıldı. Bu nedenle iştahsızlık nedeniyle başvuran çocuklar dikkatle değerlendirilmeli ve ailenin çocuğun beslenme ve büyümesi ile ilgili kaygıları göz ardı edilmemelidir.

Anahtar Kelimeler: İştahsızlık, çocuk, aile


Yüksel Bıcılıoğlu, Kayı Eliaçık, Görkem Astarcıoğlu, Serdar Sarıtaş, Ali Rahmi Bakiler. Are Parents Right? The Evaluation of Risk Factors And Growth in Poor Appetite Child. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2015; 5(2): 95-100

Corresponding Author: Yüksel Bıcılıoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (39 accesses)
 (1353 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital