E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
The Effect Of Games And Toys On Child Health [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2015; 5(2): 81-87 | DOI: 10.5222/buchd.2015.081  

The Effect Of Games And Toys On Child Health

Hediye Bekmezci, Hava Özkan
Ataturk University, Faculty Of Health Sciences, Erzurum

While game is defined as a way of having fun that develops both skills and intelligence, has some certain rules and is used in spending a great time, toy is defined as a game instrument. Game is an activity that not only entertains and amuses the child, but also makes great contributions to her/his physical, emotional, social, cognitive, and language development. Game is a very important event in terms of the development and raising of the child. Considering from the viewpoint of the child; game is the most important business of the child, and the toys are an important game instrument for him/her. As well as requirements such as nutrition and sleep, children need the game in order to be healthy in terms of development. Non-fulfillment or limitation of this basic need causes the unhealthy development of children that constitute the core of society. Game enables children to see the events from a different viewpoint, develop their creativity, recognize their feelings like joy and sorrow, get socialized in friend groups and learn how to obey the moral and social rules, physically develop their muscle and bone structures, and develop their expression skills and vocabulary. It is required to create convenient game environments for children and support their games with necessary materials. Healthcare professionals should keep in mind that games and toys could contribute to the health and development of the child in practices regarding children.

Keywords: Game, Toy, Child, Health, Child Health


Oyun ve Oyuncağın Çocuk Sağlığına Etkisi

Hediye Bekmezci, Hava Özkan
Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Erzurum

Oyun, yetenek ve zekâ geliştirici, belli kuralları olan, iyi vakit geçirmeye yarayan eğlence olarak oyuncak ise oyun aracı olarak tanımlamaktadır. Oyun, çocuğu eğlendiren, zevk veren bir faaliyet olmasının yanı sıra, çocuğun bedensel, duygusal, sosyal, bilişsel ve dil gelişimine önemli faydalar sağlamaktadır. Oyun, çocuğun gelişimi ve yetiştirilmesi yönünden oldukça önemli bir olaydır. Çocuğun gözü ile bakıldığında oyun çocuğun en önemli işi, oyuncakları ise en önemli aracıdır. Çocukların, gelişimsel yönden sağlıklı olabilmesi için beslenme, uyku gibi gereksinimleri kadar oyuna ihtiyaç duyulmaktadır. Bu temel ihtiyacın karşılanmaması veya sınırlandırılması, toplumun çekirdeğini oluşturan çocukların sağlıksız bir şekilde gelişmelerine neden olur. Oyun, çocukların olayları farklı bakış açılarıyla görmelerine, yaratıcılıklarının gelişmesine, sevinç ve hüzün gibi duygularının farkına varmalarına, arkadaş grupları içinde toplumsallaşıp, ahlaki ve sosyal kurallara uymayı öğrenmelerine, fiziksel açıdan kas ve kemik yapılarının gelişmesine, ifade yeteneklerinin ve kelime hazinelerinin gelişmesine yardımcı olmaktadır. Çocuklar için uygun oyun ortamları oluşturmalı, gerekli materyalleri sunularak oyun oynamaları desteklemelidirler. Sağlık çalışanları, çocuklarla ilgili uygulamalarda oyun ve oyuncağın çocuk sağlığına ve gelişimine katkı sağlayabileceğini unutmamalıdırlar.

Anahtar Kelimeler: Oyun, Oyuncak, Çocuk, Sağlık, Çocuk Sağlığı


Hediye Bekmezci, Hava Özkan. The Effect Of Games And Toys On Child Health. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2015; 5(2): 81-87

Corresponding Author: Hava Özkan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (22 accesses)
 (6733 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital