E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Primary Progressive Tuberculosis in an Adolescent with Presentation of Clubbing [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2011; 1(3): 143-145 | DOI: 10.5222/buchd.2011.143  

Primary Progressive Tuberculosis in an Adolescent with Presentation of Clubbing

Tanju Çelik1, Murat Tutanç1, Ramazan Davran1, Vefik Arıca1, Mehmet Köse2
1Mustafa Kemal University Tayfur Ata Sökmen Faculty Of Medicine / Hatay
2Erciyes University Faculty Of Medicine

Tuberculosis is one of the most common diseases in our country, and it should be taken into account in children presented with chronic respiratory airway diseases. hence it is being confused with some of the lung diseases. We aim to discuss the clinical, radiological, bronchoscopical and biopsy findings of primary progressive tuberculosis in a case presented with clubbing. clinical, radiological, bronchoscopical and histopathological findings. A 15-year-old male adolescent admitted to our clinic with complaints of coughing, chest pain, weight loss, anorexia and weakness. When patients were physically examined a clubbing was seen on both hand fingers. On chest radiogram, a left hilar mass compatible with lympadenopathy in paracardiac area and left lower zone infiltration were seen. Acid resistant Bacteria (ARB) was searched in the sputum. Bronchoscopical examination was done. In biopsy and bronchoalveolar lavage fluid, acid resistant bacteria were determined. Diagnosis was confirmed by bacterial culture. This case was presented to emphasize in the diagnosis of tuberculosis the reason for chronic lung disease Wwhen adolescents presented with weight loss, chronically coughing, night sweats, bloody sputum, and in addition to clubbing.

Keywords: adolescent, clubbing, primary tuberculosis


Çomak Parmakla Başvuran Adolesanda Primer Progresif Tüberküloz

Tanju Çelik1, Murat Tutanç1, Ramazan Davran1, Vefik Arıca1, Mehmet Köse2
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi / Hatay
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tüberküloz ülkemizde sık karşılaşılan hastalıklardan biridir, bu nedenle kronik solunum yolu yakınması olan çocuklarda mutlaka araştırılmalıdır. Çomak parmak nedeniyle başvuran bir olgu eşliğinde klinik, radyolojik, bronkoskopik ve biopsi bulguları ile primer tüberkülozun tartışılması amaçlanmıştır
On beş yaşında erkek adolesan; öksürük, yan ağrısı, kilo kaybı, iştahsızlık ve halsizlik şikâyetleri ile başvurdu. Fizik muayene esnasında her iki el parmaklarında çomak parmak görüldü. Radyografisinde sol alt lobda konsolidasyon ve parakardiyak alanda lenfadenopati ile uyumlu dansiteler görüldü. Balgamda asidorezistan bakteri (ARB) arandı. Bronkoskopik inceleme yapıldı. Biyopsi ve bronkoalveoler lavaj sıvısında asidorezistan bakteri(ARB) tespit edildi ve kültürde üreme gözlendi.
Adolesanlarda kilo kaybı, kronik öksürük, gece terlemesi, kanlı balgam yanı sıra çomak parmak görüldüğünde kronik akciğer hastalığının nedeni olarak tüberkülozun düşünülmesi gerektiğini vurgulamak için sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: adölesan, çomak parmak, primer tüberküloz


Tanju Çelik, Murat Tutanç, Ramazan Davran, Vefik Arıca, Mehmet Köse. Primary Progressive Tuberculosis in an Adolescent with Presentation of Clubbing. J Behcet Uz Child Hosp. 2011; 1(3): 143-145

Corresponding Author: Tanju Çelik, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (29 accesses)
 (2266 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital