E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Child and Adolescent Forensic Psychiatry Experiences During the COVID-19 Pandemic [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2022; 12(1): 52-59 | DOI: 10.4274/buchd.galenos.2021.76892  

Child and Adolescent Forensic Psychiatry Experiences During the COVID-19 Pandemic

Birsen Senturk Pilan1, Ipek Inal Kaleli1, Serpil Erermiş1, Ahsen Kaya2, Sezen Köse1, Burcu Özbaran1, Tezan Bildik1
1Ege University Faculty of Medicine, Department of Child and Adolescent Psychiatry, İzmir, Turkey
2Ege University Faculty of Medicine, Department of Forensic Medicine, İzmir, Turkey

Objective: Coronavirus disease-2019 (COVID-19) changed the status-quo in psychiatric interview with the advent of telemental health practices, save for a select group of patients; forensic psychiatric interviews among them. The present study aimed to identify the predictors of completing forensic psychiatric evaluations mandated by the judicial authorities in the hospital setting during the COVID-19 outbreak.
Method: Twenty-six patients who had completed an initial forensic psychiatric assessment and were required to complete a child and adolescent forensic psychiatry board interview during the height of the COVID-19 pandemic were recruited. Their records were retrospectively examined, sociodemographic data, Beck Depression Inventory (BDI), the Screen For Child Anxiety Related Disorders (SCARED), and Wecshler Intelligence Scale for Childrenrevised scores were recorded and analyzed.
Results: Statistical analysis revealed an association between conduct disorder and concomitant substance use with missed appointments, and maternal employment and completed interviews. BDI and SCARED total scores showed no difference between the patients who missed or completed their mandatory forensic psychiatry board assessment. BDI individual items of loss of pleasure (item 4), suicidality (item 9), and loss of interest (item 12) were associated with missed appointments.
Conclusion: The results of this study support the established relationship between conduct problems and depressive symptoms, and this demographic group may be among the most affected by the limitation of access to mental health services during the COVID-19 pandemic, as they are already less likely to seek help overall.

Keywords: COVID-19 pandemic, child and adolescent psychiatry, forensic psychiatry, conduct disorder, depression


COVID-19 Pandemisi Sürecinde Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Adli Kurul Deneyimleri

Birsen Senturk Pilan1, Ipek Inal Kaleli1, Serpil Erermiş1, Ahsen Kaya2, Sezen Köse1, Burcu Özbaran1, Tezan Bildik1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı

Amaç: Çalışmamızın amacı, adli makamlarca tamamlanması zorunlu tutulan adli kurul randevularına pandemi döneminde katılan ve katılmayan gençler arasındaki farkları saptamaktır.
Yöntem: Çalışmamıza, ilk adli psikiyatri muayenesi bir çocuk psikiyatristi tarafından tamamlamış olup pandeminin erken üç aylık döneminde Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Adli Kurulu tarafından değerlendirmesi planlanmış 26 genç dahil edilmiştir. İlk adli psikiyatrik görüşme kayıtları geriye dönük incelenmiş ve sosyo-demografik verileri, psikiyatrik tanıları; Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Çocukluk Çağı Kaygı Bozuklukları Özbildirim Ölçeği (KAYBÖ) puanları kaydedilmiştir.
Bulgular: İstatistiksel analiz sonucunda annenin çalışmasının pandemi döneminde adli kurul randevularına gelinmesini öngördüğü (p=0,009); anksiyete bozukluğu, zihinsel yetersizlik, dikkat eksikliği tanı kriterlerinin karşılanmasının randevuya gelme durumunu etkilemediği görülmüştür. Psikiyatrik tanılar arasında davranım bozukluğu tanısının ve madde kullanımının planlanan adli kurul randevusuna gelinmemesiyle ilişkili olduğu saptanmıştır (p=0,014, p=0,018). Gruplar arasında BDÖ ve KAYBÖ puanları açısından fark olmadığı, randevulara gelmeyen gençlerin toplam puandan bağımsız olarak BD֒nün 4. (anhedoni: p=0,015), 9. (suisidalite: p=0,009) ve 12. (ilgi kaybı: p=0,028) maddelerinde anlamlı yüksek puanlar aldıkları görülmüştür.
Sonuç: Çalışmamız, adli kurul randevularına gelinmemesinin davranım problemleri ve depresif belirtilerle ilişkili olduğunu göstermiştir. Eşik-altı depresif belirtileri olup davranım bozukluğu tanı kriterlerini karşılayan gençlerin psikiyatrik takip ve tedavi uyumları yaşıtlarına göre daha zayıf olup, bu grup COVID-19 salgını sırasında ruh sağlığı hizmetlerine erişimin kısıtlanmasından en çok etkilenen gruplar arasındadır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, pandemi, çocuk ve ergen psikiyatrisi, adli psikiyatri, davranım bozukluğu, depresyon


Birsen Senturk Pilan, Ipek Inal Kaleli, Serpil Erermiş, Ahsen Kaya, Sezen Köse, Burcu Özbaran, Tezan Bildik. Child and Adolescent Forensic Psychiatry Experiences During the COVID-19 Pandemic. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2022; 12(1): 52-59

Corresponding Author: Ipek Inal Kaleli, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (49 accesses)
 (237 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital