E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Our Experiences with Hyperbaric Oxygen Therapy in Paediatric Orthopaedics [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2024; 14(1): 15-19 | DOI: 10.4274/jbuch.galenos.2023.76093  

Our Experiences with Hyperbaric Oxygen Therapy in Paediatric Orthopaedics

Figen Aydın1, Mustafa İncesu2
1University of Health Sciences Turkey, İzmir Bozyaka Training and Research Hospital, Clinic of Underwater and Hyperbaric Medicine, İzmir, Turkey
2University of Health Sciences Turkey, İzmir Tepecik Training and Research Hospital, Clinic of Orthopaedics and Traumatology, İzmir, Turkey

Objective: The main uses of hyperbaric oxygen therapy (HBOT) in orthopaedics are acute traumatic ischemia such as crush injuries and compartment syndrome, reimplantations, chronic osteomyelitis, grafts and flaps with suspected involvement, gas gangrene, necrotizing soft tissue infections, avascular necrosis and delayed post-op wound healing. The aim of this study was to determine the most common orthopaedic indications for HBOT in pediatrics. We also aimed to share information about HBOT with pediatric orthopaedic surgeons.
Method: By reviewing our files and system records, we documented all pediatric patients who underwent HBOT between 01.01.2006 and 01.01.2016 with the indications of crush injury, compartment syndrome, chronic osteomyelitis and delayed wound healing. We recorded the demographic characteristics, indications, outcomes, problems encountered, complications and side effects of patients aged 0-18 years who received at least 15 sessions of HBOT.
Results: A total of 1029 HBOT sessions were performed in 31 patients. Treatment was completed as planned in 24 patients (77.4%). Cure was achieved in 19 patients (61.3%). Two patients (6.4%) had improvement with minor morbidity, and three (9.7%) had no improvement as a result of the treatment. Anxiety symptoms were observed in only six patients during the first session (0.6% patient sessions). The sessions did not result in any complications that required treatment to be discontinued.
Conclusion: HBOT in patients with orthopaedic indications was completed without complications. We believe that HBOT can be safely used in pediatric orthopaedics. However, larger patient series are needed.

Keywords: Hyperbaric oxygen therapy, pediatric, safety, side effects


Çocuk Ortopedisinde Hiperbarik Oksijen Tedavisi Deneyimlerimiz

Figen Aydın1, Mustafa İncesu2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Kliniği, İzmir
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir

Amaç: Hiperbarik oksijen tedavisi (HBOT) ortopedide başlıca crush yaralanmalar ve kompartman sendromu gibi akut travmatik iskemiler, reimplantasyonlar, kronik osteomyelit, tutması şüpheli greft ve flepler, gazlı gangren, nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonları, avasküler nekrozlar ve post-op yara iyileşmesinin geciktiği durumlarda kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı çocuklarda en çok hangi ortopedik endikasyonlarda HBOT uyguladığımızı belirlemektir. Ayrıca çocuk ortopedisi ile ilgilenen hekimlerle HBOT konusunda bilgi paylaşmayı amaçladık.
Yöntem: Dosya ve sistem kayıtlarımızı inceleyerek 01.01.2006 ile 01.01.2016 tarihleri arasında crush yaralanma, kompartaman sendromu, kronik osteomyelit ve gecikmiş yara iyileşmesi endikasyonlarıyla HBOT uyguladığımız tüm çocuk hastaları belgeledik. 0-18 yaş arasında ve yukarıda sayılan endikasyonlarda en az 15 seans HBOT gören hastaların demografik özellikleri, endikasyonları, tedavi sonuçları, karşılaştığımız sorunlar, komplikasyon ve yan etkileri kayıt altına aldık.
Bulgular: Otuz bir hastaya toplam 1029 seans HBOT uyguladık. Hastalardan 24’ünün tedavisi planlandığı şekilde tamamlandı (%77,4). Hastaların 19’unda (%61,3) şifa sağlandı. İki hastada (%6,4) tedavi sonucunda minor morbidite ile düzelme oldu, üç hastanın (%9,7) tedavi sonucunda ise herhangi bir düzelme olmadı. Altı hastada ilk seans sırasında anksiyete bulguları gözlendi (%0,6 hasta seansı). Seanslar sırasında tedavinin kesilmesini gerektirecek bir komplikasyona rastlanmadı.
Sonuç: Ortopedik endikasyonlarla tedaviye alınan hastaların HBOT’si herhangi bir komplikasyon olmadan tamamlanmıştır. HBOT’nin çocuk ortopedisinde güvenli bir şekilde kullanılabileceğini düşünmekteyiz. Ancak bu konuda daha geniş hasta serilerine ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Hiperbarik oksijen tedavisi, çocuk, gü, venlik, yan etkiler


Figen Aydın, Mustafa İncesu. Our Experiences with Hyperbaric Oxygen Therapy in Paediatric Orthopaedics. J Behcet Uz Child Hosp. 2024; 14(1): 15-19

Corresponding Author: Figen Aydın, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (89 accesses)
 (1 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital