E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
The Evaluation Of Awareness And Level Of Knowledge About Tuberculosis İn Pediatric Residents [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2015; 5(1): 48-53 | DOI: 10.5222/buchd.2015.048  

The Evaluation Of Awareness And Level Of Knowledge About Tuberculosis İn Pediatric Residents

Ahu Kara1, Öznur Doğar2, Saliha Kanık Yüksek3, Hurşit Apa4, Nuri Bayram1, Tamer Güneş5, Hasan Tezer3, İlker Devrim1
1Department Of Pediatric İnfectious Disease, Dr Behçet Uz Pediatrics And Surgery Training And Research Hospital, İzmir, Turkey
2Department Of Pediatrics, Erciyes University, Kayseri, Turkey
3Department Of Pediatric İnfectious Disease, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training And Research Hospital, Ankara, Turkey
4Department Of Pediatrics, Dr Behçet Uz Pediatrics And Surgery Training And Research Hospital, İzmir, Turkey
5Department Of Neonatology, Erciyes University, Kayseri, Turkey

OBJECTIVE: Tuberculosis is a global health problem. The World Health Organization estimated that there were half million new children cases diagnosed as tuberculosis annually and 74,000 deaths in children due to tuberculosis. This study was performed in order to assess the attitudes and knowledge of pediatric residents' about tuberculosis.
METHODS: In this descriptive study data were obtained by a multiple choise administered including 38 questions about the diagnosis, treatment, prevention, and monitoring of tuberculosis. Totally 110 pediatric residents from three different teaching hospitals had filled the questionnaire.
RESULTS: The mean age of participants was 27.4 ± 2.6 years. Only 20 residents (18.2%) had correctly estimated the incidence of tuberculosis in Turkey while majority of the participants (55.5%) stated that they had no idea. The knowledge about the cases that the tuberculin skin testing (TST) was accepted as positive was found to be 38.2%. The answers to the questions ‘Which mask must be weared in contact of the patient during the infectious period of pulmonary tuberculosis?' were N95 (68.4% of participants) which was true and surgical mask(16.4% of the participants). Nearly 14.5 percent of the participants had no idea which mask to use.
CONCLUSION: This study has shown that the pediatric residents did not have enough knowledge about tuberculosis in Turkey. In particular, residents’ lack of information on personal protection from tuberculosis may cause important or even potentially fatal complications. This study indicated that post-gradutae education programmes for tuberculosis should be developed.

Keywords: pediatric resident, pediatrics, survey, tuberculosis


Pediatri Asistanlarının Tüberküloz Hakkında Bilinç Ve Bilgi Düzeyi

Ahu Kara1, Öznur Doğar2, Saliha Kanık Yüksek3, Hurşit Apa4, Nuri Bayram1, Tamer Güneş5, Hasan Tezer3, İlker Devrim1
1Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları, İzmir
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Kayseri
3Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları, Ankara
4Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, İzmir
5Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Anabilim Dalı, Kayseri

AMAÇ: TTüberküloz global bir sağlık sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl 74,000 çocuk tüberküloz nedeni ile ölmekte ve yılda yarım milyon çocuğa yeni tanı konulmaktadır. Bu çalışma, pediatri asistanlarının tüberküloz ile ilgili bilgi düzeylerini, tutum ve davranışlarını değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.
YÖNTEMLER: Ankete üç ayrı merkezden 110 pediatri asistanı katıldı. Tüberküloz tanı, tedavi, korunma ve takip ile ilgili hazırladığımız çoktan seçmeli 38 sorudan oluşan anket formunu cevaplandırmaları istendi.
BULGULAR: Katılımcıların yaş ortalaması 27.4 ± 2.6 yıl olarak tespit edildi. Tüberkülozun Türkiye’deki sıklığı sorulduğunda sadece 20 hekim (%18.2) doğru tahmin etmiş ve hekimlerin çoğunluğu (%55.5) bu konuda hiçbir fikri olmadığını belirtmiştir. PPD’nin pozitif olarak kabul edileceği durumlar hakkındaki bilgi düzeyinin %38.2 oranında olduğu görülmüştür. ‘Akciğer tüberküloz hastalığı olan hastalarla bulaştırıcı oldukları dönemde temas edecek olan kişiler hangi maskeyi takmalıdırlar?’ sorusunun yanıtı ise hekimlerin %68.4’ü tarafından N95 maske, %16.4’ü cerrahi maske olarak verilmiştir. Hekimlerin %14.5’i hangi maskeyi kullanacağı konusunda hiçbir fikri olmadığını belirtmiştir.
SONUÇ: Pediatri asistanları örneklemi üzerinden değerlendirildiğinde sağlık çalışanlarının özellikle tüberkülozun ülkemizdeki durumu ile ilgili farkındalık oranının düşük olduğu görülmüştür. Özellikle hekimlerin kişisel korunma ile ilgili bilgilerinin eksik olması, hekimler için tehlikeli hatta ölümcül olabilecek komplikasyonlara neden olabilir. Bu çalışma pediatri asistanlarına tüberküloz ile ilgili eğitim verilmesinin önemli olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: anket, asistan, pediatri, tüberküloz


Ahu Kara, Öznur Doğar, Saliha Kanık Yüksek, Hurşit Apa, Nuri Bayram, Tamer Güneş, Hasan Tezer, İlker Devrim. The Evaluation Of Awareness And Level Of Knowledge About Tuberculosis İn Pediatric Residents. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2015; 5(1): 48-53

Corresponding Author: Ahu Kara, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (34 accesses)
 (1250 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital