E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Effect of Mobile Phone Usage During Pregnancy on Total Oxidant and Antioxidant Levels in Cord Blood [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2023; 13(3): 177-184 | DOI: 10.4274/jbuch.galenos.2023.  

Effect of Mobile Phone Usage During Pregnancy on Total Oxidant and Antioxidant Levels in Cord Blood

Gülsüm Özen1, Dilek Kahvecioğlu2, İsmail Bulut2, Özcan Erel3, Salim Neşelioğlu3, Yusuf Üstün4, Medine Ayşin Taşar2
1University of Health Sciences Turkey, Ankara Atatürk Sanatoryum Training and Research Hospital, Clinic of Pediatrics, Ankara, Turkey
2University of Health Sciences Turkey, Ankara Training and Research Hospital, Clinic of Pediatrics, Ankara, Turkey
3University of Health Sciences Turkey, Ankara City Hospital, Clinic of Medical Biochemistry, Ankara, Turkey
4University of Health Sciences Turkey, Ankara Training and Research Hospital, Clinic of Gynecology and Obstetrics, Ankara, Turkey

Objective: Although cell phones are considered to have non-ionizing radiation, they have many adverse health effect. Non-ionizing radiation causes oxidant stress when the balance between the production of free oxygen radicals and their elimination by antioxidants is disrupted. The effects of mobile phone usage during pregnancy on the growing fetus is an important problem that needs to be resolved. We aimed to investigate the effects of using mobile phone during pregnancy on cord blood oxidant-antioxidant levels.
Method: Cell phone usage features of 67 healthy pregnant women without additional risk factors were recorded. Total antioxidant status, total oxidant status (TOS), ischemia modified albumin (IMA), total thiol, native thiol, disulfide levels and disulfide/total thiol, disulfide/native thiol, native thiol/total thiol ratios evaluated in umblical cord blood.
Results: A negative correlation was found between daily talking duration by mobile phone and IMA levels; a positive correlation was found between daily talking duration and native thiol, total thiol levels (p<0.05). TOS, native thiol and total thiol levels were higher in the mothers who have another mobile phone in their bedroom at night (p<0.05).
Conclusion: Our study is the first clinical study that investigates the effects of using mobile phone during pregnancy on cord blood oxidant and antioxidant levels. Mobile phone exposure during pregnancy could have an important potential to cause oxidative stress in cord blood. Therefore, we think that it is important for pregnant women to protect themselves and the fetus by staying away from mobile phones as much as possible during pregnancy.

Keywords: Pregnancy, mobile phone, cord blood, oxidant, antioxidant


Gebelikte Cep Telefonu Kullanımının Kord Kanında Total Oksidan ve Antioksidan Madde Düzeyleri Üzerine Etkisi

Gülsüm Özen1, Dilek Kahvecioğlu2, İsmail Bulut2, Özcan Erel3, Salim Neşelioğlu3, Yusuf Üstün4, Medine Ayşin Taşar2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
3Ankara Şehir Hastanesi, Tıbbi Biyokimya
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları

Amaç: Cep telefonlarının non-iyonize radyasyona sebep olduğu kabul edilse de, sağlık üzerine birçok olumsuz etkileri vardır. Non-iyonize radyasyon, serbest oksijen radikallerinin üretimi ile bunların antioksidanlar tarafından eliminasyonu arasındaki dengeyi bozarak oksidan strese neden olur. Gebelikte cep telefonu kullanımının oksidan denge ve dolayısıyla fetüs üzerindeki etkileri aydınlatılması gereken önemli bir sorundur. Bu çalışmada gebelikte cep telefonu kullanımının kord kanında oksidan ve antioksidan madde düzeyleri üzerindeki etkisini araştırmayı amaçladık.
Yöntem: Herhangi bir risk faktörü olmayan 67 sağlıklı gebenin gebelik süresince cep telefonu kullanım özellikleri kaydedildi. Umblikal kord kanında total antioksidan düzeyi, total oksidan düzeyi (TOS), iskemi modifiye albümin (IMA), total tiyol, nativ tiyol, disülfit düzeyleri ve disülfit/total tiyol, disülfit/nativ tiyol, nativ tiyol/total tiyol oranları değerlendirildi.
Bulgular: Cep telefonu ile günlük konuşma süresi ile IMA düzeyleri arasında negatif korelasyon; nativ tiyol, total tiyol düzeyleri arasında pozitif korelasyon bulundu (p<0,05). Geceleri yatak odalarında kendi telefonlarına ek olarak başka bir cep telefonu daha olan annelerde TOS, nativ tiyol ve total tiyol düzeyleri daha yüksekti (p<0,05).
Sonuç: Çalışmamız gebelikte cep telefonu kullanımının kord kanında oksidan ve antioksidan düzeylerine etkisini araştıran ilk klinik çalışmadır. Gebelik sırasında cep telefonu maruziyeti, kord kanında oksidan madde düzeylerinin artması, antioksidan madde düzeylerinin ise azalmasına sebep olarak oksidatif strese neden olabilecek önemli bir potansiyele sahip olabilir. Bu nedenle gebelerin gebelik süresince cep telefonlarından mümkün olduğunca uzak durarak kendilerini ve gelişmekte olan fetüsü korumalarının önemli olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, cep telefonu, kord kanı, oksidan, antioksidan


Gülsüm Özen, Dilek Kahvecioğlu, İsmail Bulut, Özcan Erel, Salim Neşelioğlu, Yusuf Üstün, Medine Ayşin Taşar. Effect of Mobile Phone Usage During Pregnancy on Total Oxidant and Antioxidant Levels in Cord Blood. J Behcet Uz Child Hosp. 2023; 13(3): 177-184

Corresponding Author: Gülsüm Özen, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (47 accesses)
 (301 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital