E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Assessment of Intravenous Immunoglobulin Indications in Pediatric Intensive Care [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2022; 12(1): 6-12 | DOI: 10.4274/buchd.galenos.2021.69862  

Assessment of Intravenous Immunoglobulin Indications in Pediatric Intensive Care

Ferhat Sarı1, Gülhan Atakul2, Gökhan Ceylan3, Özlem Saraç Sandal3, Hasan Ağın3
1İstanbul Aydın University Faculty of Medicine, Pediatric Intensive Care Unit, İstanbul, Turkey
2Atatürk City Hospital, Clinic of Pediatric Health and Diseases, Pediatric Intensive Care Unit, Balıkesir, Turkey
3University of Health Sciences Turkey, Dr. Behçet Uz Training and Research Hospital, Clinic of Children’s Intensive Care, İzmir, Turkey

Objective: Intravenous immunoglobulin (IVIg) is one of the most common biologic agents used in daily intensive care practice. Our aim in this study was to evaluate IVIg indications and side effects in patients hospitalized in the pediatric intensive care unit.
Method: The data of 116 patients who received IVIg treatment between 2014-2018 in a tertiary level pediatric intensive care unit were retrospectively evaluated.
Results: The patient group with the highest use of IVIg was found to have sepsis. The highest dose was detected in patients with Steven Johnson syndrome and the highest total dose was detected in patients with secondary immunodeficiency. Use of IVIg in off-label diseases was found more than use by indication.
Conclusion: IVIg is a life-saving treatment in selected patients and clinical conditions. In our study, the most common disease group in which IVIg was used and concomitant highest mortality was found to be sepsis. In off-label diseases, especially in sepsis, the use of IVIg can be reduced with alternative treatments.

Keywords: Intravenous immunoglobulin, pediatric intensive care, sepsis


Çocuk Yoğun Bakımda İntravenöz İmmünoglobulin Endikasyonlarının Değerlendirilmesi

Ferhat Sarı1, Gülhan Atakul2, Gökhan Ceylan3, Özlem Saraç Sandal3, Hasan Ağın3
1Mustafa Kemal Üniversitesi, Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi, Hatay, Türkiye
2Atatürk Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi, Balıkesir, Türtkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Kliniği, İzmir, Türkiye

Amaç: İntravenöz immünoglobulin (İVİg), günlük yoğun bakım pratiğinde kullanılan en yaygın biyolojik ajanlardan biridir. Bu çalışmada amacımız çocuk yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda İVİg endikasyonlarını ve yan etkilerini değerlendirmektir.
Yöntem: Üçüncü basamak çocuk yoğun bakım ünitesinde, 2014-2018 yılları arasında İVİg tedavisi almış 116 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: İVİg kullanımının en fazla olduğu hasta grubu sepsis olarak bulundu. En yüksek doz steven johnson sendromu hastasında, toplam en yüksek doz ise sekonder immün yetmezlikli hastalarda saptandı. Endikasyon dışı hastalıklarda İVİg kullanımı, endikasyon ile kullanımdan daha fazla saptandı.
Sonuç: İVİg, seçilmiş hastalarda ve klinik koşullarda hayat kurtaran bir tedavidir. Çalışmamızda en sık İVİg kullanılan ve mortalitenin en fazla olduğu hastalık grubu sepsis olarak bulunmuştur. Endikasyon dışı hastalıklarda, özelikle sepsiste, alternatif tedaviler ile İVİg kullanımı azaltılabilir.

Anahtar Kelimeler: İntravenöz immünoglobulin, çocuk yoğun bakım, sepsis


Ferhat Sarı, Gülhan Atakul, Gökhan Ceylan, Özlem Saraç Sandal, Hasan Ağın. Assessment of Intravenous Immunoglobulin Indications in Pediatric Intensive Care. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2022; 12(1): 6-12

Corresponding Author: Ferhat Sarı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (58 accesses)
 (68 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital