E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Short and Medium Term Neurological Outcomes of Children with Antenatal or Neonatal Exposure to Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2023; 13(3): 170-176 | DOI: 10.4274/jbuch.galenos.2023.67355  

Short and Medium Term Neurological Outcomes of Children with Antenatal or Neonatal Exposure to Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2

Fatih Mehmet Akif Özdemir1, Fatma Hilal Yılmaz2
1Dr. Ali Kemal Belviranli Obstetrics and Pediatrics Hospital, Clinic of Pediatric Neurology, Konya, Turkey
2Dr. Ali Kemal Belviranli Obstetrics and Pediatrics Hospital, Clinic of Neonatology, Konya, Turkey

Objective: Neurological complications are among the main causes of mortality and morbidity in antenatal infections. Data on the long-term outcomes of infants exposed to severe acute respiratory syndrome-coronavirus-2 (SARS-CoV-2) infection in the antenatal or neonatal period are limited. This study aimed to investigate potential neurological complications in children with antenatal or neonatal exposure to SARS-CoV-2.
Method: In this prospective cross-sectional study, infants and toddlers with a history of antenatal or neonatal SARS-CoV-2 exposure underwent neurological evaluation by a pediatric neurologist.
Results: Of 31 children (19 males, median age 9.3 months) included in the study, maternal coronavirus disease-2019 (COVID-19) diagnosis was made in the first trimester of pregnancy in 1, the second trimester in 3, and the third trimester in 25 children. Two children were diagnosed with COVID-19 in the neonatal period, and 3 children with maternal COVID-19 diagnosis during pregnancy were also diagnosed with COVID-19 neonatally. On neurological examination, hypotonia and motor/social delays were observed in 1, microcephaly in 2, and macrocephaly in 1 child. Of the 8 children evaluated with magnetic resonance imaging, 1 had findings consistent with Joubert syndrome and the others were normal. All infants passed the standard auditory brainstem response test. The only ocular abnormalities detected were retinopathy of prematurity (stage 3) in 1 infant and poor eye contact and object tracking in the child with Joubert syndrome.
Conclusion: Our study suggests that neurological development is mostly favorable in infants and toddlers exposed to SARS-CoV-2 in the antenatal or neonatal period.

Keywords: COVID-19, newborns, pregnancy, prognosis


Antenatal veya Yenidoğan Döneminde Şiddetli Akut Solunum Yolu Enfeksiyonu Sendromu Koronavirüs 2’ye Maruz Kalan Çocukların Kısa ve Orta Dönem Nörolojik Sonuçları

Fatih Mehmet Akif Özdemir1, Fatma Hilal Yılmaz2
1Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Çocuk Nöroloji Departmanı
2Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Neonatoloji Departmanı

Amaç: Gebelikte geçirilen enfeksiyonlarda mortalite ve morbiditenin en önemli nedenlerinden biri nörolojik komplikasyonlardır. Şiddetli akut solunum yolu enfeksiyonu sendromu-koronavirüs-2 (SARS-CoV-2) enfeksiyonuna antenatal veya yenidoğan döneminde maruz kalan bebeklerin uzun vadeli sonuçları ile ilgili veriler kısıtlıdır. Bu çalışmanın amacı antenatal veya yenidoğan döneminde SARS-CoV-2’ye maruz kalan bebeklerde olası nörolojik komplikasyonların araştırılmasıdır.
Yöntem: Bu kesitsel, prospektif araştırmada antenatal veya yenidoğan döneminde SARS-CoV-2’ye maruz kalan bebeklere çocuk nöroloji uzmanı tarafından nörolojik değerlendirme yapıldı.
Bulgular: Çalışmaya alınan 19’u erkek toplam 31 bebeğin annelerinin 1’i ilk, 3’ü ikinci ve 25’i üçüncü trimesterde koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) tanısı almıştı. İki bebek yenidoğan döneminde COVID-19 tanısı almış, 3 bebek ise annesi gebelikte COVID-19 geçirmekle birlikte yenidoğan döneminde COVID-19 tanısı almıştı. Nörolojik bakıda bebeklerin birinde hipotoni, motor ve kişisel/sosyal, ikisinde mikrosefali, birinde makrosefali saptandı. Manyetik rezonans görüntüleme ile değerlendirilen 8 bebeğin 1’inde Joubert sendromu ile uyumlu bulgular mevcut olup diğerleri normaldi. Tüm bebekler standart işitsel beyinsapı yanıtı testinden geçmişti. Bir bebekte prematüre retinopatisi (evre 3) saptanması, ayrıca Joubert sendrom tanısı alan 1 hastamızda göz teması ve obje takibinin zayıf olması dışında göz anomalisi saptanmadı.
Sonuç: Çalışmamız, antenatal veya yenidoğan döneminde SARS-CoV-2’ye maruz kalan bebeklerde nörolojik gelişimin çoğunlukla pozitif olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, yenidoğan, gebelik, prognoz


Fatih Mehmet Akif Özdemir, Fatma Hilal Yılmaz. Short and Medium Term Neurological Outcomes of Children with Antenatal or Neonatal Exposure to Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. J Behcet Uz Child Hosp. 2023; 13(3): 170-176

Corresponding Author: Fatih Mehmet Akif Özdemir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (38 accesses)
 (277 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital