» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Turkish




A New Threat in Adolescence: Pregabalin Abuse [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(2): 164-166 | DOI: 10.5222/buchd.2019.66934  

A New Threat in Adolescence: Pregabalin Abuse

Betül Öztürk, İlknur Bodur, Aysun Tekeli, Ayla Akça Çağlar, Can Demir Karacan, Nilden Tuygun
Dr. Sami Ulus Maternity and Children Health and Diseases Training and Research Hospital

Pregabalin is a new generation gabapentinoid that exerts its effect by causing a decrease in release of neurotransmitters such as glutamate, noradrenaline, and substance P. It is currently used for neuropathic pain and fibromyalgia treatment and has anticonvulsant, anxiolytic, and analgesic effects in some cases. Several case reports and epidemiological studies have raised concern about pregabalin's abuse potential since its use has increased substantially over the last decade. Drug abusers arousing it for recreational purposes since it has potential euphoric and dissociative effects when taken in excess of therapeutic doses. Despite the abuse potential, the mechanisms behind abuse are not fully known. Furthermore, the age limit has gradually decreased in cases of abuse. In this study, we present three adolescent patients with pregabalin abuse.

Keywords: Pregabaline, Abuse, Adolescence


Ergenlik Döneminde Yeni Bir Tehdit: Pregabalin Suistimali

Betül Öztürk, İlknur Bodur, Aysun Tekeli, Ayla Akça Çağlar, Can Demir Karacan, Nilden Tuygun
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Pregabalin glutamat, noradrenalin ve madde P gibi nörotransmitterlerin salınımını azaltarak etki gösteren yeni jenerasyon bir gabapentinoiddir. Günümüzde nöropatik ağrı ve fibromiyalji tedavisi için kullanılmaktadır ve bazı durumlarda antikonvülsan, anksiyolitik ve analjezik özelliklere sahiptir. Bazı vaka raporları ve epidemiyolojik çalışmalar, kullanımının son on yılda önemli ölçüde arttığından pregabalinin suistimal edilme potansiyeli konusunda kaygı uyandırmıştır. Terapötik dozları aşan miktarda alındığında potansiyel öforik ve dissosiyatif etkileri olduğu için uyuşturucu bağımlıları pregabalini rekreasyon amaçlı kullanmaktadır. Kötüye kullanım potansiyeli ve suistimalin ardındaki mekanizmalar tam olarak bilinmemektedir. Ayrıca, istismar vakalarında yaş sınırı da kademeli olarak azalmaktadır. Bu çalışmada, çocuk acil polikliniğine başvuran ve pregabalin suistimali olan üç adölesan olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Pregabalin, Suistimal, Ergenlik


Betül Öztürk, İlknur Bodur, Aysun Tekeli, Ayla Akça Çağlar, Can Demir Karacan, Nilden Tuygun. A New Threat in Adolescence: Pregabalin Abuse. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(2): 164-166

Corresponding Author: Betül Öztürk, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar






"Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital"
is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO, Google Scholar, Microsoft Academic Search, TÜBİTAK/ULAKBİM, Türk Medline and the Turkish Citation Index.
LookUs & OnlineMakale ISSN 2146-2372

© 2019 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aittir.