E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Evidence-based Psychopharmacological Treatments for Pediatric Bipolar Disorder [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2024; 14(1): 1-9 | DOI: 10.4274/jbuch.galenos.2024.65391  

Evidence-based Psychopharmacological Treatments for Pediatric Bipolar Disorder

Pınar Uran1, Elif Akçay2
1İzmir Democracy University Faculty of Medicine, Department of Child and Adolescent Psychiatry, İzmir, Turkey
2University of Health Sciences Turkey, Ankara Bilkent City Hospital, Clinic of Child and Adolescent Psychiatry, Ankara, Turkey

Bipolar disorder is a chronic illness that often onsets in early stages of life, and the first episode of bipolar disorder frequently occurs in adolescence. Pediatric bipolar disorder (PBD) has more severe symptoms and a poorer prognosis compared to bipolar disorder in adults. Due to limited data on the psychopharmacological treatment of PBD, children and adolescents have been treated primarily in consideration of the findings obtained from clinical studies performed in adults. The efficacy of the psychotropic agents seems to differ in children and adolescents compared to adults. The evidence-based psychopharmacological treatment modalities of PBD are of growing interest in children and adolescents. This review discusses current Food and Drug Administration approved medications for PBD and guidelines for PBD. The psychopharmacologic evidence and algorithms of PBD treatment relevant to different stages of bipolar disorder, including acute manic/mixed episodes, bipolar depression, and maintenance treatment are examined in this review article.

Keywords: Bipolar disorder, mania, psychopharmacology, mood disorders, child and adolescent, bipolar depression


Pediatrik Bipolar Bozukluk için Kanıta Dayalı Psikofarmakolojik Tedaviler

Pınar Uran1, Elif Akçay2
1İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara

Bipolar bozukluk sıklıkla yaşamın erken dönemlerinde başlayan kronik bir hastalıktır ve bipolar bozukluğun ilk atağı sıklıkla ergenlik döneminde ortaya çıkar. Pediatrik bipolar bozukluk (PBB), yetişkinlerdeki bipolar bozukluğa göre daha şiddetli semptomlara ve daha kötü prognoza sahiptir. Çocuklar ve ergenler, PBB’nin psikofarmakolojik tedavisine ilişkin verilerin sınırlı olması nedeniyle, öncelikle yetişkinlerde yapılan klinik çalışmalardan elde edilen bulgulara göre tedavi edilmektedir. Psikotrop ajanların etkinliği çocuklarda ve ergenlerde yetişkinlere göre farklılık gösteriyor gibi görünmektedir. PBD’nin kanıta dayalı psikofarmakolojik tedavileri çocuklarda ve ergenlerde giderek artan bir ilgi görmektedir. Bu derlemede PBB için mevcut Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi onaylı ilaçlar ve PBB ile ilgili kılavuzlar tartışılmaktadır. Ayrıca, akut manik/karma dönemler, bipolar depresyon ve idame tedavisi dahil olmak üzere bipolar bozukluğun farklı evrelerine bağlı olarak PBB tedavisine ait psikofarmakolojik kanıtlar ve algoritmalar incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bipolar bozukluk, mani, psikofarmakoloji, duygudurum bozuklukları, çocuk ve ergen, bipolar depresyon


Pınar Uran, Elif Akçay. Evidence-based Psychopharmacological Treatments for Pediatric Bipolar Disorder. J Behcet Uz Child Hosp. 2024; 14(1): 1-9

Corresponding Author: Pınar Uran, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (20 accesses)
 (1 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital