E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
High-Resolution Optical Coherence Tomography In Diagnosis of Congenital Hereditary Retinoschisis [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2017; 7(1): 69-72 | DOI: 10.5222/buchd.2017.069  

High-Resolution Optical Coherence Tomography In Diagnosis of Congenital Hereditary Retinoschisis

Ömer Kartı1, Mehmet Özgur Zengin1, Anıl Korkmaz1, Tekin Aydın1, Menekşe Binzet1, Eyyüp Karahan2, Tuncay Kusbeci1
1Bozyaka Training and Research Hospital, Department of Ophthalmology, İzmir
2Van Training and Research Hospital, Department of Ophthalmology, Van

A 13-year-old male with a complaint of progressive visual decrease has been referred. The symptom started 3 years ago and worsened in past 2 years. There was no one with a family history of similar complaints. He had no previous history of trauma, inflammatory or infectious ocular disease. He had a best-corrected visual acuity of 0.3 in both eyes. Refraction was +2.50 dioptrics in the both eyes. The foveal sections examined with high-resolution optical coherence tomography (OCT) that demonstrated wide hyporeflective cystoid spaces that split the neurosensory retina at the center of the fovea and small cystic space that formed bridges between the outer and inner retinal layers in perifoveal area bilaterally. In our study was examined high-resolution OCT findings in patient diagnosed with congenital retinoschisis. Also, the current developments related to management of the disease were presented.

Keywords: congenital retinoschisis, macula, high-resolution optical coherence tomography


Konjenital Herediter Retinoskizis Tanısında Yüksek Çözünürlüklü Optik Koherans Tomografi

Ömer Kartı1, Mehmet Özgur Zengin1, Anıl Korkmaz1, Tekin Aydın1, Menekşe Binzet1, Eyyüp Karahan2, Tuncay Kusbeci1
1Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İzmir
2Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği, Van

13 yaşında erkek hasta ilerleyici görme azlığı şikayetiyle başvurdu. Semptomları 3 yıl önce başlamış ve son 2 yıldır kötüleşmişti. Aile öyküsünde benzer şikayete sahip birey yoktu. Travma, inflamatuar veya infeksiyöz oküler hastalık öyküsü yoktu. Düzeltilmiş en iyi görme keskinliği her iki gözünde 0.3 idi. Refraksiyon her iki gözde +2.50 diyoptri idi. Yüksek çözünürlüklü optik koherens tomografi (OKT) incelemesinde bilateral foveal kesitlerde foveanın merkezinde nörosensöriyel retinanın geniş hiporeflektif kistoid boşluklar ile bölündüğü ve perifoveal alanda iç ve dış retinal tabakaların arasında küçük kistik boşlukların olduğu köprü formu vardı. Çalışmamızda konjenital retinoskizis tanısı alan olgunun yüksek çözünürlüklü OKT bulguları incelendi. Ayrıca hastalığın yönetimiyle ilgili güncel gelişmeler sunuldu.

Anahtar Kelimeler: konjenital retinoskizis, maküla, yüksek çözünürlüklü optik koherans tomografi


Ömer Kartı, Mehmet Özgur Zengin, Anıl Korkmaz, Tekin Aydın, Menekşe Binzet, Eyyüp Karahan, Tuncay Kusbeci. High-Resolution Optical Coherence Tomography In Diagnosis of Congenital Hereditary Retinoschisis. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2017; 7(1): 69-72

Corresponding Author: Ömer Kartı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (19 accesses)
 (1748 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital