E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
A Cause of Asthma Misdiagnosis: Foreign Body Aspiration That Allows Air Passage Through [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2021; 11(2): 206-209 | DOI: 10.5222/buchd.2021.59913  

A Cause of Asthma Misdiagnosis: Foreign Body Aspiration That Allows Air Passage Through

Zeynep Reyhan Onay1, Yetkin Ayhan1, Nilay Bas Ikizoglu2, Ersan Uzun3, Gülay Bilgin1, Saniye Girit1
1Department of Pediatric Pulmonology, Istanbul Medeniyet University Goztepe Training and Research Hospital, Istanbul
2Department of Pediatric Pulmonology, Sureyyapasa Training and Research Hospital, Istanbul
3Department of Pediatric Surgery, Istanbul Medeniyet University Goztepe Training and Research Hospital, Istanbul

Foreign body aspiration is a life-threatening condition in childhood. Clinical and radiological diagnosis may be delayed in cases in which foreign body has a lumen and allows the air passage through and is also misdiagnosed as asthma or chronic cough. The delay in the diagnosis can cause morbidity and mortality. We have reported the case of an 11-year-old boy with foreign body aspiration who has been treated as asthma. His dry cough could not be controlled with the asthma treatment. He had swallowed a piece of pipette before the coughing started. Fiber optic bronchoscopy was applied. The piece of pipette was seen in the left main bronchus which allowed the air passage through its lumen. After the removal, his complaints disappeared. In conclusion, the patients with a history of aspiration and without signs of lateralization in physical or radiological examinations should be evaluated by fiber optic bronchoscopy in terms of foreign body aspiration.

Keywords: Asthma, children, foreign body aspiration


Yanlış Astım Tanısının Bir Nedeni: Hava Geçişine İzin Veren Yabancı Cisim Aspirasyonu

Zeynep Reyhan Onay1, Yetkin Ayhan1, Nilay Bas Ikizoglu2, Ersan Uzun3, Gülay Bilgin1, Saniye Girit1
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul
2Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul

Yabancı cisim aspirasyonları çocukluk çağında yaşamı tehdit edebilen bir durumdur. Aspire edilen yabancı cismin lümenli olması ve hava geçişine izin vermesi durumunda, astım veya kronik öksürük gibi yanlış tanıların konulmasına ve klinik ve radyolojik tanının gecikmesine neden olabilir. Tanıdaki gecikme mortalite ve morbiditeye neden olabilir. Yazımızda yanlış astım tanısı ile takip edilen ve yabancı cisim aspirasyonu saptanan 11 yaşında erkek olgumuzu sunduk. Hastanın kuru öksürük şikayeti astım tedavisi ile kontrol altına alınamamıştı. Şikayetinin başlangıcından bir hafta önce hastanın ayran içerken pipet parçasını aspire ettiği öğrenildi. Hastaya fiberoptik bronkoskopi uygulandı. Sol ana bronş içinde lümeninden hava geçişine izin veren pipet parçası görüldü. Yabancı cisim çıkarıldıktan sonra hastanın şikayetleri sona erdi. Sonuç olarak, aspirasyon öyküsü olan ve fizik muayene ve radyolojik incelemelerinde lateralizasyon bulguları saptanmayan hastalar yabancı cisim aspirasyonu açısından fiberoptik bronkoskopi ile değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Astım, çocuk, yabancı cisim aspirasyonu


Zeynep Reyhan Onay, Yetkin Ayhan, Nilay Bas Ikizoglu, Ersan Uzun, Gülay Bilgin, Saniye Girit. A Cause of Asthma Misdiagnosis: Foreign Body Aspiration That Allows Air Passage Through. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2021; 11(2): 206-209

Corresponding Author: Saniye Girit, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (34 accesses)
 (165 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital