ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Publication Policies
» Writing Guide
Bullous Mastocytosis In Infants: A Case Report [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2020; 10(3): 309-314 | DOI: 10.5222/buchd.2020.59375  

Bullous Mastocytosis In Infants: A Case Report

Selim Ayvacı1, Malik Ergin2, Özge Besci1, Canan Şule Karkiner3, Davi Habif4, Rana İşgüder1
1Department of Pediatrics, İzmir Dr. Behçet Uz Children
2Department of Patology, İzmir Dr. Behçet Uz Children
3Department of Pediatric Allergy and Immunlogy, İzmir Dr. Behçet Uz Children
4Department of Dermatology, İzmir Dr. Behçet Uz Children

Cutaneous mastocytosis is one of the diseases that will be considered in the differential diagnosis of patients presenting with urticarial plaques and common bullae. Its differential diagnosis should be made among other potential conditions such as bullous impetigo, bullous pemphigoid or eczematous eruptions accompanying immune deficiencies. The close follow up of evolution of specific lesions with detailed anamnesis, and physical examination the diagnosis of cutanous mastocytosis should be considered in priority. Detection of Darier’s sign is also helpful during examination. Definitive diagnosis can only be established after performing a skin biopsy. Here, we present a 2.5 month-old infant with cutanous mastocytosis and discuss differential diagnosis and therapeutic features in light of current literature.

Keywords: INFANT, URTICARIA, BULLAE, MASTOCYTOSIS


Süt Çocuğunda Büllöz Mastositoz: Olgu Sunumu

Selim Ayvacı1, Malik Ergin2, Özge Besci1, Canan Şule Karkiner3, Davi Habif4, Rana İşgüder1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Sağlık bilimleri üniversitesi, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji ve İmmünolojisi Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
4Sağlık bilimleri üniversitesi, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Ürtikeryal plaklar ve yaygın büller ile başvuran bir hastada akla gelecek hastalıklardan biri kutanöz mastositozdur. Büllöz impetigo, büllöz pemfigoid, immün yetmezliklere eşlik eden egzematöz döküntülerden ayırıcı tanısı yapılmalıdır. Ayrıntılı anamnez ve fizik muayene ile özellikle lezyonların oluşum süreci yakından izlendiğinde, Kutanöz mastositoz tanısı daha ön planda düşünülmelidir. Fizik muayenede Darier bulgusunun saptanması yardımcı olmaktadır. Kesin tanı cilt biyopsisi ile konulabilmektedir. Bu makalede, kutanöz mastositoz tanısı alan 2,5 aylık bir olgu sunularak, ayırıcı tanı ve tedavisinde dikkat edilecek noktalar güncel litaretür eşliğinde gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: SÜTÇOCUĞU, ÜRTİKER, BÜL, MASTOSİTOZ


Selim Ayvacı, Malik Ergin, Özge Besci, Canan Şule Karkiner, Davi Habif, Rana İşgüder. Bullous Mastocytosis In Infants: A Case Report. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2020; 10(3): 309-314

Corresponding Author: Selim Ayvacı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (57 accesses)
 (163 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital