» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Turkish




Antiproliferative Effects of Carvacrol on Neuroblastoma Cells [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2020; 10(1): 61-64 | DOI: 10.5222/buchd.2020.59251  

Antiproliferative Effects of Carvacrol on Neuroblastoma Cells

Gizem Calibasi Kocal1, Ahu Pakdemirli2
1Dokuz Eylul University, Institute of Oncology, Department of Translational Oncology
2University of Health Sciences, Gulhane School of Medicine, Department of Physiology

INTRODUCTION: Neuroblastoma is a pediatric solid tumor that originated from the neural crest. The survival rate of these malignancies is below 50 %. The most common treatments for the disease have several adverse effects which makes them invasive for patients and limits the applicability as well as continuity of the treatment. Therefore, researchers seek new agents to reduce adverse effects in order to improve the treatment. In this wise, Plant-derived phytochemicals are promising drug candidates, such as carvacrol which has anti-cancer features on some cancers.
METHODS: Human neuroblastoma cell lines, KELLY (N-MYC positive) and SH-SY5Y (N-MYC negative)were grown in RPMI 1640 (KELLY) or DMEM (SH-SY5Y). Cells were treated with a range of concentration of carvacrol. Cellular proliferation was monitored by using xCELLigence Real-Time Cell Analyzer (RTCA) (ACEA Biosciences, Inc.) device to evaluate the anti-proliferative effect of carvacrol on the neuroblastoma cells.
RESULTS: Considering the proliferation curve of SH-SY5Y, results indicate that carvacrol has anti-proliferative effects on N-MYC negative neuroblastoma cells SH-SY5Y at all concentrations.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The data illuminates that the carvacrol has an anti-proliferative role on neuroblastoma cells. In this context, this phyto-compound might be a promising agent for the malignancy.

Keywords: Carvacrol, Neuroblastoma, Proliferation, Pediatric Cancers


Karvakrolün Nöroblastom Hücreleri Üzerindeki Antiproliferatif Etkisi

Gizem Calibasi Kocal1, Ahu Pakdemirli2
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Translasyonel Onkoloji Anabilim Dalı
2Sağlık Bilimleri üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Nöroblastom, nöral krest kaynaklı pediatrik katı bir tümördür. Bu malignitelerin hayatta kalma oranı %50’nin altındadır. Hastalık için en yaygın tedavilerin, hastalar için invazif olmasını sağlayan ve tedavinin uygulanabilirliğini ve sürekliliğini sınırlayan çeşitli olumsuz etkileri vardır. Bu nedenle, araştırmacılar tedaviyi iyileştirmek ve olumsuz etkileri azaltmak için yeni ajanlar aramaktalar. Bu açıdan bitki kaynaklı fitokimyasallar, bazı kanserlerde anti-kanser özelliklerine sahip olan karvakrol gibi umut verici ilaç adaylarıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İnsan nöroblastom hücre dizileri, KELLY (N-MYC pozitif) ve SH-SY5Y (N-MYC negatif) RPMI 1640 (KELLY) veya DMEM'de (SH-SY5Y) büyütüldü. Hücreler bir dizi karvakrol konsantrasyonu ile muamele edildi. Hücresel proliferasyon, karvakrolün nöroblastom hücreleri üzerindeki anti-proliferatif etkisini değerlendirmek için xCELLigence Gerçek Zamanlı Hücre Analiz Cihazı (RTCA) (ACEA Biosciences, Inc.) cihazı kullanıldı.
BULGULAR: SH-SY5Y'nin proliferasyon eğrisi göz önüne alındığında, sonuçlar karvakrolün tüm konsantrasyonlarda N-MYC negatif nöroblastom hücreleri SH-SY5Y hücreleri üzerinde anti-proliferatif etkilere sahip olduğunu göstermektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Veriler, karvakrolün nöroblastom hücreleri üzerinde anti-proliferatif bir role sahip olduğunu aydınlatmaktadır. Bu bağlamda, bu fitokimyasal malignite için umut verici bir ajan olabilir.

Anahtar Kelimeler: Karvakrol, Nöroblastoma, Proliferasyon, Çocukluk Çağı Kanserleri


Gizem Calibasi Kocal, Ahu Pakdemirli. Antiproliferative Effects of Carvacrol on Neuroblastoma Cells. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2020; 10(1): 61-64

Corresponding Author: Ahu Pakdemirli, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (33 accesses)
 (88 downloaded)






"Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital"
is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO, Google Scholar, Microsoft Academic Search, TÜBİTAK/ULAKBİM, Türk Medline and the Turkish Citation Index.
LookUs & OnlineMakale ISSN 2146-2372

© 2019 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aittir.