ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Neuroblastoma and Hippo Signaling Pathway [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2021; 11(1): 1-8 | DOI: 10.5222/buchd.2021.58826  

Neuroblastoma and Hippo Signaling Pathway

Selen Kum Özşengezer1, Zekiye Altun1, Nur Olgun2
1Dokuz Eylul University, Institute Of Oncology, Department Of Basic Oncology,ızmır / Turkey
2Dokuz Eylul University, Institute Of Oncology, Department Of Pediatric Oncology,ızmır / Turkey

Neuroblastoma (NB) is a malignant tumor often seen in early childhood and originating from the sympathetic nervous system.Hippo signal pathway is a mechanism involved in organ growth, differentiation and plays an important role in stem cells, cancer stem cells and tumorigenesis.YAP,which is the transcription co-activator, is an important part of this mechanism and the inhibition effect of YAP inhibition on cell proliferation highlights the effect of this pathway on cancer. In the diagnosis and prognosis of pediatric tumors, more beneficial clinical applications of YAP and other routes can be considered and further research can be expected.Hippo pathway members, especially YAP, are potential new treatment targets for tumors that show overexpression. Along with the clinical features that affect the progression of the NB, chromosomal abnormalities and both oncogenes and tumor suppressor genes need to be evaluated together to develop new treatment strategies, especially in aggressive NB’s. In recent studies, YAP inhibition has been shown to impair tumor growth and NB’s cisplatin resistance.This defines YAP as a potential therapeutic target, especially for cisplatin-resistant NB.Hippo is a new glimmer of hope for NB in the signal pathway and open to study and development since all steps cannot be actively determined.

Keywords: Neuroblastoma, Hippo signaling pathway, Pediatric Oncology


Nöroblastom ve Hippo Sinyal Yolağı

Selen Kum Özşengezer1, Zekiye Altun1, Nur Olgun2
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji Anabilim Dalı,i̇zmir/türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Klinik Onkoloji, Pediatrik Onkoloji Anabilim Dalı,i̇zmir/türkiye

Nöroblastom (NB) sıklıkla erken çocukluk döneminde görülen ve sempatik sinir sisteminden kaynaklanan malign bir tümördür. Hippo sinyal yolağı, organ büyümesi, farklılaşması ile ilgili bir mekanizmadır ve kök hücreler, kanser kök hücreleri ve tümör oluşumunda önemli bir rol oynar. Transkripsiyon aktivatör olan YAP, bu mekanizmanın önemli bir parçasıdır ve YAP inhibisyonunun hücre çoğalması üzerindeki inhibisyon etkisi, bu yolun kanser üzerindeki etkisini vurgular.Pediatrik tümörlerin tanı ve prognozunda YAP’ın ve diğer yolların daha faydalı klinik uygulamaları düşünülebilir ve daha fazla araştırma beklenebilir. Hippo yolu üyeleri, özellikle YAP, aşırı ekspresyon gösteren tümörler için potansiyel yeni tedavi hedefleridir. NB’nin ilerlemesini etkileyen klinik özelliklerin yanı sıra, özellikle agresif NB’lerde yeni tedavi stratejileri geliştirmek için kromozomal anormalliklerin ve hem onkogenlerin hem de tümör baskılayıcı genlerin birlikte değerlendirilmesi gerekir. Son çalışmalarda YAP inhibisyonunun tümör büyümesini ve NB’nin sisplatin direncini bozduğu gösterilmiştir. YAP’ın özellikle sisplatine dirençli NB için potansiyel bir terapötik hedef olarak tanımlar. Hippo, sinyal yolunda NB için yeni bir umut ışığıdır ve tüm adımlar aktif olarak belirlenemediği için çalışmaya ve gelişmeye açıktır.

Anahtar Kelimeler: Nöroblastom, Hippo Sinyal Yolağı, Pediatric Onkoloji


Selen Kum Özşengezer, Zekiye Altun, Nur Olgun. Neuroblastoma and Hippo Signaling Pathway. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2021; 11(1): 1-8

Corresponding Author: Nur Olgun, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (26 accesses)
 (226 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital