E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Evaluation of the Cases who Applied to University Hospital Child and Adolescent Mental Health Committee Because of Sexual Abuse [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2021; 11(2): 123-132 | DOI: 10.5222/buchd.2021.58265  

Evaluation of the Cases who Applied to University Hospital Child and Adolescent Mental Health Committee Because of Sexual Abuse

Birsen Şentürk Pilan1, Serpil Erermiş1, Tuğçe Özcan1, Reyhan Çalışan1, Ilayda Barankoglu1, Ahsen Kaya2, Ender Şenol2, Hülya Güler2, Ahmet Acarer3, Tezan Bildik1
1Department of Child and Adolescent Psychiatry, Ege University School of Medicine, Izmir.
2Department of Forensic Medicine, Ege University School of Medicine, Izmir.
3Department of Neurology, Ege University School of Medicine, Izmir.

Objective: The aim of this study was to examine the sociodemographic characteristics, psychiatric diagnoses and factors associated with psychiatric diagnoses of children and adolescents who are victims of sexual abuse.
Method: The files of 92 children and adolescents aged between 0-18 who were referred to University Hospital Child and Adolescent Psychiatry Forensic Policlinic between January 2017 and December 2019 due to sexual abuse were evaluated retrospectively. Psychiatric diagnoses of the cases were made according to DSM 5 diagnostic criteria. Intellectual capacity of the cases was evaluated according to the latest verison of Wechsler Intelligence Scale for Children.
Results: In our study, 78 (84.8%) cases were female and 14 (15.2%) were male. Mean age of the cases was 14.1±3.88 years. The most common type of sexual abuse was touching (52.2%, n=48). There was a psychiatric diagnose in 50 (54.3%) of them. The most common psychiatric diagnoses were posttraumatic stress disorder (n=29, 31.5%) and major depressive disorder (n=25, 27.2%). The rate of psychiatric diagnosis was significantly higher in cases exposed to coercion and violence (p=0.032). In 32 cases (34.8%), it was determined that the abuser was within the family.
Conclusion: Sexual abuse has an effect on child’s development throughout life.In our study, the rate of psychiatric diagnosis was high. It is very important to provide the necessary psychiatric support to the victims of sexual abuse. With the studies to be done in this area, awareness can be increased and necessary precautions can be taken.

Keywords: Sexual abuse, child and adolescent, mental health


Bir Üniversite Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Adli Kuruluna Cinsel İstismar Nedeniyle Başvuran Olguların Değerlendirilmesi

Birsen Şentürk Pilan1, Serpil Erermiş1, Tuğçe Özcan1, Reyhan Çalışan1, Ilayda Barankoglu1, Ahsen Kaya2, Ender Şenol2, Hülya Güler2, Ahmet Acarer3, Tezan Bildik1
1Ege Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir.
2Ege Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı, İzmir
3Ege Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı

Amaç: Bu çalışmanın amacı cinsel istismar mağduru çocuk ve ergenlerin sosyodemografik özelliklerini, psikiyatrik tanılarını ve psikiyatrik tanılarla ilişkili faktörleri incelemektir
Yöntem: Ocak 2017-Aralık 2019 tarihleri arasında Üniversite Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Adli Polikliniğine cinsel istismar nedeniyle başvuran 0-18 yaş arası 92 çocuk ve ergenin dosyaları geriye dönük olarak değerlendirildi. Olguların psikiyatrik tanıları DSM 5 tanı ölçütlerine göre konuldu. Olguların zihinsel kapasiteleri, Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği’nin (Wechsler Intelligence Scale for Children) son sürümüne göre değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmamızda olguların 78’i (%84,8) kız, 14’ü (%15,2) erkekti. Olguların yaş ortalaması 14.1±3.88 yıl idi. En sık görülen cinsel istismar türü dokunma idi (%52,2, n=48). Bunların 50’sinde (%54,3) psikiyatrik tanı vardı. En yaygın psikiyatrik tanılar post travmatik stres bozukluğu (n=29, %31,5) ve majör depresif bozukluk (n=25, %27,2) idi. Zorlama ve şiddete maruz kalan olgularda psikiyatrik tanı oranı anlamlı olarak daha yüksekti (p=0,032). Otuz iki olguda (%34,8) istismarcının aile bireyi olduğu belirlendi.
Sonuç: Cinsel istismarın çocuğun gelişimi üzerinde yaşam boyu etkisi vardır. Çalışmamızda psikiyatrik tanı oranı yüksek bulunmuştur. Cinsel istismar mağdurlarına gerekli psikiyatrik desteğin sağlanması çok önemlidir. Bu alanda yapılacak çalışmalar ile farkındalık arttırılabilir ve gerekli önlemler alınabilir.

Anahtar Kelimeler: Cinsel istismar, çocuk ve ergen, ruh sağlığı


Birsen Şentürk Pilan, Serpil Erermiş, Tuğçe Özcan, Reyhan Çalışan, Ilayda Barankoglu, Ahsen Kaya, Ender Şenol, Hülya Güler, Ahmet Acarer, Tezan Bildik. Evaluation of the Cases who Applied to University Hospital Child and Adolescent Mental Health Committee Because of Sexual Abuse. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2021; 11(2): 123-132

Corresponding Author: Birsen Şentürk Pilan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (70 accesses)
 (260 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital