E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Evaluation of Detailed Fetal Renal Sonographic Findings and the Early Neonatal Outcomes of the Patients with Fetal Pelviectasis Whom Referred After 24<sup>th</sup> Weeks of Pregnancy [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2022; 12(3): 222-226 | DOI: 10.4274/buchd.galenos.2022.55453  

Evaluation of Detailed Fetal Renal Sonographic Findings and the Early Neonatal Outcomes of the Patients with Fetal Pelviectasis Whom Referred After 24th Weeks of Pregnancy

Işıl Uzun Çilingir1, Cenk Sayın2, Havva Sütçü2, Cihan İnan2, Selen Gürsoy Erzincan2, Füsun Varol2
1Haliç University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, İstanbul, Turkey
2Trakya University Faculty of Medicine, Department of Perinatolgy, Edirne, Turkey

Objective: Analysis of detailed renal sonographic findings in the patients whom referred to our tertiary center with the diagnosis of renal pelvic dilatation (RPD) after 24 weeks of gestation.
Method: The study group consisted of the patients who have referred by their doctors to our perinatology center with a diagnosis of pelviectasy. Maternal age, gestational week, right and left renal pelvis diameter, bladder diameter, amniotic fluid index, other sonographic findings and antenatal diagnosis were analysed.
Results: Bilateral hydronephrosis were detected in 19 (44.18%) patients. Unilateral left hydronephrosis were found in 10 (23.25%) patients while right hydronephrosis were found in 6 (13.95%) patients. Mearn left renal pelvis diameter was 11.20 (4-32) mm and mean right renal pelvis diameter was 7.89 (4-18) mm. Antenatal diagnosis was vesicoureteral reflux in 16 (37.20%) patients, ureteropelvic junction obstruction in 9 (20.93%) patients, posterior urethral valves in 5 (11.62%) patients. The antetanal diagnosis was renal agenesia in one patient, renal cortikal cyst in one patient, policyctic renal disease in one patients and multiple dysplastic renal disease in 3 patients.
Conclusion: When RPD is detected in the fetal ultrasound of during pregnancy, directing the patients to the perinatal centers for advanced evaluation is important, since it can prevent the progressive renal damage that may develop in the later years of life.

Keywords: Pelviectasy, renal pelvic dilatation, detailed fetal ultrasound, renal anomalies


Gebeliğin 24. Haftasından Sonra Fetal Pelviektazi Saptanarak Perinatoloji Kliniğine Refere Edilen Hastaların Detaylı Renal Ultrason ve Erken Neonatal Sonuçlarının Analizi

Işıl Uzun Çilingir1, Cenk Sayın2, Havva Sütçü2, Cihan İnan2, Selen Gürsoy Erzincan2, Füsun Varol2
1Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Perinatoloji Bilim Dalı,Perinatoloji Bilim Dalı

Amaç: Renal pelvik dilatasyon (RPD) ön tanısıyla üçüncü trimesterde perinatoloji kliniğine refere edilen gebelerin tersiyer merkezde yapılan ayrıntılı renal ultrasonlarının analizi.
Yöntem: Gebelik takibi sırasında birinci düzey ultrasonda pelviektazi saptanarak perinatoloji kliniğimize refere edilen üçüncü trimesterdeki gebeler çalışmaya alınmıştır. Gebelerin yaşı, gestasyonel haftası, sol ve sağ renal pelvis çapları,mesane çapları, amniotik sıvı indeksi, ultrasonda ek bulgu varlığı ve sonografik antenatal tanıları analiz edildi. Genetik anomali şüphesi olanlar ve daha önce tanı almış olanlar çalışmaya alınmadı.
Bulgular: On dokuz (%44,18) hastada bilateral hidroüreteronefroz saptanırken 10 (%23,25) hastada sol hidroüreteronefroz, 6 (%13,95) hastada sağ hidroüreteronefroz saptandı. Geriye kalan hastaların 1’inde renal agenezi, 1’inde renal kortikal kist, 6 hastada ise böbrekte kistik genişleme tespit edildi. Ortalama sol renal pelvis çapı 11,20 (4-32) mm iken ortalama sağ renal pelvis çapı 7,89 (4-18) mm idi. On altı (%37,20) hasta antenatal takiplerde veziko üretral reflu ön tanısı aldı. Dokuz (%20,93) hastada antenatal ön tanı ureteropelvik bileşke darlığı idi. Beş (%11,62) hastada posterior üretral valv düşünüldü. Bir hastada renal agenezi. Bir hastada renal kortikal kist, 1 hastada polikistik böbrek, 3 hastada multiple displastik böbrek ön tanısı konuldu.
Sonuç: Gebelik takibinde birinci düzey ultrasonda RPD saptandığında ileri düzeyde değerlendirme için hastaların perinatal merkezlere yönlendirilmesi hayatın ilerleyen yıllarında gelişebilecek ilerleyici böbrek hasarının önüne geçebileceğinden önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Pelviektazi, renal pelvik dilatasyon, ayrıntılı fetal ultrason, renal anomaliler


Işıl Uzun Çilingir, Cenk Sayın, Havva Sütçü, Cihan İnan, Selen Gürsoy Erzincan, Füsun Varol. Evaluation of Detailed Fetal Renal Sonographic Findings and the Early Neonatal Outcomes of the Patients with Fetal Pelviectasis Whom Referred After 24th Weeks of Pregnancy. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2022; 12(3): 222-226

Corresponding Author: Işıl Uzun Çilingir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (83 accesses)
 (298 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital