E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Measles-Rubella-Mumps vaccination in cases with egg allergy: Is skin prick test necessary? Can vaccination be done safely? [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2017; 7(2): 129-132 | DOI: 10.5222/buchd.2017.129  

Measles-Rubella-Mumps vaccination in cases with egg allergy: Is skin prick test necessary? Can vaccination be done safely?

Semiha Bahceci1, Hikmet Tekin Nacaroğlu2, Hatice Feray Arı1, Sait Karaman1, Canan Şule Karkıner1, Esra Toprak Kanık1, Demet Can1
1Dr Behcet Uz Children
2Medipol University, Pediatric allergy and Immunology, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Measles mumps rubella vaccine is considered as a potential allergen in children with egg allergy and although it is suggested to administer the vaccine without any evaluation in egg allergic patients, due to the presence of reported cases of anaphylaxis during vaccination in the literature this issue causes distress to both families and doctors. In this study the frequency of reactions observed after MMR vaccination and the necessity of skin prick test in the patients followed up with egg allergy in our clinic were evaluated.
METHODS: In our study, 82 patients followed up with egg allergy diagnosis and administered MMR vaccine between September 2013 and May 2015 were included to retrospective cross-sectional study.
RESULTS: The average age was 8,34±7,1 months, 37.8% (n=31) of the cases female. According to their diagnostic distribution, 68.3% (n=56) had atopic dermatitis, 8.5% (n=7) urticaria/ angioedema, 18.3% (n=15) reactive airway disease, and 4.9% (n=4) evaluated as anaphylaxis. Skin prick test was administered to 21% (n=17) before MMR vaccination. A whole dose of vaccine was administered to all cases except in two cases with anaphylaxis diagnosis. There was no reaction observed after MMR vaccine administration in any of the cases.
DISCUSSION AND CONCLUSION: No reaction observed in any of egg allergy cases after MMR vaccination. Since we didn’t observed any different reaction in these patients from other children, we think that there is no obligation for administering MMR vaccines at the centers in which the other vaccines done, and no necessity to administer MMR vaccine with prick test or in divided doses.

Keywords: Egg allergy, Measles-Rubella-Mumps vaccine, Skin prick test


Yumurta Allerjisi Olan Olgularda Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak Aşılaması Öncesi Aşı ile Deri Prick Testi Gerekli mi?Aşı güvenle yapılabilir mi?

Semiha Bahceci1, Hikmet Tekin Nacaroğlu2, Hatice Feray Arı1, Sait Karaman1, Canan Şule Karkıner1, Esra Toprak Kanık1, Demet Can1
1Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Kliniği -İzmir
2Medipol Üniversitesi, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: İçerisinde yumurta proteini bulunan Kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşısının (KKK) yumurta alerjisi olan hastalarda doğrudan uygulanması önerilmesine karşın literatürde aşı uygulaması sırasında anaflaksi gözlenen olguların bulunması nedeniyle bu konu hem hekim hem de ailelerde sıkıntılara neden olmaktadır. Bu çalışmada kliniğimizde yumurta alerjisi nedeniyle izlenen, KKK aşı uygulanmış hastalarda aşı sonrası reaksiyon sıklığının ve aşı uygulaması öncesi aşı ile deri prick test uygulamasının gerekliliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Retrospektif kesitsel çalışmamızda Eylül 2013-Mayıs 2015 tarihleri arasında yumurta alerjisi tanısı ile izlenip, KKK aşısı uygulanmış olan 82 hasta değerlendirildi.
BULGULAR: Tanı anında yaş ortalaması 8,34±7,1ay olan 82 hastanın %37,8'i (n=31) kız idi. Tanısal dağılımına göre hastalar değerlendirildiğinde %68,3'ü (n=56) atopik dermatit, %8,5’i (n=7) ürtiker/anjioödem, %18,3'ü (n=15) reaktif havayolu hastalığı, %4,9’u (n=4) anafilaksi olarak değerlendirilmişti. KKK aşı uygulaması öncesi %21'ine (n=17) aşı ile deri prick test uygulanmıştı. Anafilaksi tanısı ile izlenen 2 olgu dışında aşı tam doz yapılmış olup, olguların hiçbirinde KKK aşısı uygulaması sonrasında reaksiyon gözlenmemişti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yumurta alerjili hastalarda KKK aşısı sonrası herhangi bir reaksiyon gözlenmemiştir. Bu hastalarda diğer sağlıklı çocuklardan farklı reaksiyonlar gözlemediğimiz için KKK aşısının diğer aşıların yapıldığı merkezlerde, aşı ile teste ve bölünmüş dozlara gerek kalmadan uygulanmasında sakınca olmadığını düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Deri prick test, Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak Aşısı, Yumurta alerjisi


Semiha Bahceci, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Hatice Feray Arı, Sait Karaman, Canan Şule Karkıner, Esra Toprak Kanık, Demet Can. Measles-Rubella-Mumps vaccination in cases with egg allergy: Is skin prick test necessary? Can vaccination be done safely?. J Behcet Uz Child Hosp. 2017; 7(2): 129-132

Corresponding Author: Semiha Bahceci, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (31 accesses)
 (11667 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital