ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Publication Policies
» Writing Guide
Patological approach to pediatric gastrointestinal tract diseases [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2015; 5(1): 1-9 | DOI: 10.5222/buchd.2015.001  

Patological approach to pediatric gastrointestinal tract diseases

Hülya Tosun Yıldırım1, Gülden Diniz2, Çiğdem Ecevit3, Safiye Aktaş4
1Dr. Behcet Uz Children And Surgical Hospital, Department Of Pathology Izmir, Turkey
2Tepecik Hospital, Department Of Pathology Izmir, Turkey
3Dr. Behcet Uz Children And Surgical Hospital, Department Of Pediatric Gastroenterology Izmir, Turkey
4Dokuz Eylul University, Institute of Oncology, Department of Basic Oncology, Izmir, Turkey

Gastrointestinal diseases in childhood are not smaller versions of those that seen in adults. Some disorders are almost always confined to the pediatric age group. Considering the number of endoscopic biopsies performed on children is less than the number performed on adults, clinical features of gastrointestinal disorders in children may not be familiar to general pediatricians and histological features are probably less well known.
In this article, it is discussed that pediatric gastroenterology has increasingly become a popular subspecialty and an experienced team of pediatrics and pathology in pediatric gastroenterology increases the contribution of endoscopic biopsy to diagnosis.

Keywords: Gastroenterology, pediatric, endoscopic biopsy


Pediatrik gastrointestinal sistem hastalıklarına patolojik yaklaşım

Hülya Tosun Yıldırım1, Gülden Diniz2, Çiğdem Ecevit3, Safiye Aktaş4
1Dr. Behçet Uz Çocuk Sağlığı Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İzmir
2İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İzmir
3Dr. Behçet Uz Çocuk Sağlığı Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, İzmir
4Dokuz Eylül Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji Anabilim Dalı, İzmir

Çocukluk çağında gözlenen gastrointestinal hastalıklar, her zaman erişkinlerde görülenlerin bir versiyonu değildir. Bazı hastalıklar ise hemen daima pediatrik yaş grubuna sınırlıdır. Çocuklarda yapılan endoskopik biyopsilerin sayısı erişkinlerden daha az olduğu için, çocuklardaki gastrointestinal hastalıkların klinik özellikleri, genel pediatristler için aşina olmayabilir ve çocuk endoskopik biyopsilerindeki histolojik bulgular muhtemelen daha az bilinmektedir.
Bu makalede, pediatrik gastroenterolojinin giderek artan popülariteye sahip bir yan dal uzmanlığı olduğu ve pediatrik gastroenterolojide deneyimli pediatri ve patoloji ekibi ile biyopsinin tanıya katkı oranının arttığı tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Gastroenteroloji, pediatrik, endoskopik biyopsi


Hülya Tosun Yıldırım, Gülden Diniz, Çiğdem Ecevit, Safiye Aktaş. Patological approach to pediatric gastrointestinal tract diseases. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2015; 5(1): 1-9

Corresponding Author: Hülya Tosun Yıldırım, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (36 accesses)
 (1995 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital