ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Publication Policies
» Writing Guide
Evaluation of the topical cyclosporin-A therapy in persistent vernal keratoconjunctivitis patients [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2016; 6(1): 25-27 | DOI: 10.5222/buchd.2016.025  

Evaluation of the topical cyclosporin-A therapy in persistent vernal keratoconjunctivitis patients

Gönen Başer1, Uğur Ünsal2
1Ozel Deniz Hospital
2Batigöz Eye Health Center

INTRODUCTION: Persistent Vernal keratoconjunctivitis is a chronicle and inflammatory and sight-threating disease of the eyelid and anterior segment of the eye. Topical Cyclosprine-A is an important alternative in these situations.
METHODS: Seven male patients between the age of 8-17 are evaluated retrospective in our clinic. The subjective complaints, the course of the disease and the response to the therapy were recorded.
RESULTS: The complaints and the symptoms decreased one week later. Three months later, there were no complaints in any patient and the cobblestone formation disappeared and converted to follicular hypertrophy.The patients are still under follow-up in our clinic
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our belief is that topical Cyclosporine-A is a well-tolerated and reliable option in patients with persistent vernal keratoconjunctivitis. Further investigations are necessary to determine its effect on relapses and how long it can be supress the disorder.

Keywords: Cyclosporin A, Vernal keratokonjunctivitis, ocular inflammation


Dirençli Vernal Keratokonjonktivit Olgularında Topikal Siklosporin A Tedavisinin Değerlendirilmesi

Gönen Başer1, Uğur Ünsal2
1Özel Deniz Hastanesi
2Batıgöz Göz Sağlığı Merkezi

GİRİŞ ve AMAÇ: Tedaviye dirençli Vernal Keratokonjunktivit, göz kapaklarını ve gözün ön segmentini tutan ve görmeyi tehdit edebilen yangısal bir hastalıktır. Topikal Siklosporin A tedavisi bu durumda kullanılabilecek önemli bir tedavi alternatiftir. Çalışmamızda bu tedavinin etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yaşları 8 ila 17 arasında değişen yedi erkek hastamızın bulgularını, hastalık seyrini ve tedaviye yanıtlarını retrospektif olarak değerlendirdik.
BULGULAR: Hastaların sübjektif şikayetleri ve hastalık tablosu bir hafta sonra gerilemeye başladı. Bir ay sonunda kornea ve göz kapağındaki inflamasyon gerilemeye başladı. Üç ayın sonunda hastaların sübjektif şikayetleri tamamen kayboldu ve kapak altlarında Vernal Keratokonjuktivit hastalığı için tipik olan kaldırım yaşı” görünümü folliküler hipertrofiye bıraktı. Hastaların izlemi halen devam etmektedir
TARTIŞMA ve SONUÇ: Topikal Siklosporin A tedavisinin dirençli Vernal Keratokonjunktvit olgularında yan etki insidansı düşük ve güvenilir olduğunu, ancak hastalığı ne kadar süre ile kontrol altında tutabildiği ve nüks oluşumunu ne oranda azalttığının ileri araştırmalarda gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Siklosporin A, Vernal Keratokonjonktivit, Oküler inflamasyon


Gönen Başer, Uğur Ünsal. Evaluation of the topical cyclosporin-A therapy in persistent vernal keratoconjunctivitis patients. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2016; 6(1): 25-27

Corresponding Author: Gönen Başer, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (37 accesses)
 (1177 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital