E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Clinical Characteristics and Treatment Outcomes of Cases Diagnosed with Pediatric Optic Neuritis [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2024; 14(1): 42-47 | DOI: 10.4274/jbuch.galenos.2024.47887  

Clinical Characteristics and Treatment Outcomes of Cases Diagnosed with Pediatric Optic Neuritis

Sibğatullah Ali Orak1, Çisil Çerçi Kubur1, Hümeyra Köse2, Aslı Kübra Atasever1, Muzaffer Polat1
1Manisa Celal Bayar University Faculty of Medicine, Department of Child Neurology, Manisa, Turkey
2Manisa Celal Bayar University of Medicine, Department of Pediatrics, Manisa, Turkey

Objective: Optic neuritis (ON) is a condition that causes vision loss usually in one eye, often due to multiple sclerosis (MS). In this study, we aim to examine the clinical course, diagnostic tests, and treatment outcomes of patients presenting with acute or subacute ON.
Method: In this retrospective study, we examined the medical records of pediatric patients aged 3-18 years who were evaluated for acute ON in our neurology department between January 2015 and January 2021.
Results: Our study population of 18 participants consisted of female (55.6%), and male (44.4%) patients with an overall mean age of 13.8±2.3 years at admission. During the follow-up period, patients received the diagnosis of isolated ON (n=10), MS (n=7), and acute disseminated encephalomyelitis (n=1). The most common complaints at initial presentations were blurred vision and visual loss. ON was unilateral in 83.7% and bilateral in 16.7% of the patients. Color vision was initially impaired in 11 of 18 patients. Cranial magnetic resonance imaging (MRI), orbital MRI and spinal MRI revealed demyelinating lesions at different rates.
Conclusion: It is crucial to consider ON as one of the potential causes of vision loss in patients. The possibility of other demyelinating diseases, including MS, which can be present or may develop in patients with ON either during the initial presentation or follow-up should be kept in mind.

Keywords: Optic neuritis, demyelinating diseases, vision loss, children


Çocukluk Çağı Optik Nörit Tanılı Olguların Klinik Özellikleri ve Tedavi Sonuçları

Sibğatullah Ali Orak1, Çisil Çerçi Kubur1, Hümeyra Köse2, Aslı Kübra Atasever1, Muzaffer Polat1
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nöroloji Bilim Dalı, Manisa,
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı, Manisa

Amaç: Optik nörit (ON) genellikle akut ve subaküt monooküler görme kaybına neden olan demiyelinizan bir hastalıktır. Yüksek oranda multiple skleroz (MS) ile ilişkilendirilmiştir. Bu çalışmada akut veya subaküt ON ile başvuran hastalardaki klinik seyir, yardımcı tanı testleri ve tedavi uygulamaları sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem: Bu çalışmada Ocak 2015-Ocak 2021 yılları arasında akut ON ile çocuk nöroloji bölümünde değerlendirilen 3-18 yaş arası ON hastaların tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: Çalışmamıza 18 hasta dahil edildi. Hastaların %55,6’sı kız, %44,4’ü erkekti. ON’nin ilk başlangıç yaşı ortalama 13,8±2,3 yıldı. Takip sürecinde hastalardan 10’u (%56) izole ON, 7’si (%39) MS, 1 hasta akut dissemine ensefalomiyelit (%5) tanısı aldı. Hastalarımızda ilk başvuruda en sık görülen şikayetler bulanık görme ve görme kaybıydı. ON hastaların %83,7’sinde (16 hasta) unilateral ve %16,7'sinde bilateral (2 hasta) idi. Görme alanı muayenesi yapılan 11 hastanın 10’un da başlangıçta görme alanı etkilenmişti. İncelenen 18 hastanın 11’inde başlangıçta renkli görmede bozulma mevcuttu.
Sonuç: Çalışmamız neticesinde görme kaybı bulguları ile gelen hastalarda ON’nin ayırıcı tanılarda düşünülmesi gerektiği, bununla birlikte ON’li hastalarda ilk başvuru sırasında veya izlemlerde MS başta olmak üzere diğer demiyelinizan hastalıkların olabileceği veya gelişebileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Optik nörit, demiyelinizan hastalıklar, görme kaybı, çocuk


Sibğatullah Ali Orak, Çisil Çerçi Kubur, Hümeyra Köse, Aslı Kübra Atasever, Muzaffer Polat. Clinical Characteristics and Treatment Outcomes of Cases Diagnosed with Pediatric Optic Neuritis. J Behcet Uz Child Hosp. 2024; 14(1): 42-47

Corresponding Author: Sibğatullah Ali Orak, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital