E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
An Uncommon Cause of a Breast Mass in a Child: Periductal Stromal Hyperplasia [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2022; 12(1): 97-100 | DOI: 10.4274/buchd.galenos.2021.46656  

An Uncommon Cause of a Breast Mass in a Child: Periductal Stromal Hyperplasia

Sümeyye Ekmekçi, Emel Ebru Pala
University of Health Sciences Turkey, İzmir Tepecik Training and Research Hospital, Clinic of Pathology, İzmir, Turkey

Periduktal stromal hiperplazi (PDSH) iğsi stromal hücre proliferasyonu ile karakterize bifazik meme tümörleridir. Literatürde 15’ten az erişkin olgu bildirilmiştir. On dört yaşında kız olgu, 3 aydır sağ aksiller bölgede ele gelen şişlik nedeniyle başvurmuştur. Ultrasonografide her iki aksiller bölgede aksesuar meme dokusu ile uyumlu görünüm izlenmiştir. Sağ aksiller eksizyon materyalinin makroskopik incelemesinde 3x2x1 cm boyutlarda, kapsülsüz nodüler lipomatö görünümde kitle izlenmiştir. Kesit yüzünün yağ dokudan zengin ve ince fibrotik bantlar içerdiği dikkati çekmiştir. Histopatolojik değerlendirmede duktusların çevresinde yoğunlaşan iğsi hücreli stromal hücre proliferasyonu izlenmiştir. Olgumuzun postoperatif 14. ayında lokal nüks izlenmemiştir. PDSH sıklıkla ileri yaş kadınlarda gözlenen nadir lezyonlardır. Spesifik klinik ve radyolojik özellikleri yoktur. Genellikle eksizyon materyallerinde kesin tanı histopatolojik olarak verilebilmektedir. PDSH’ler filloid özellikler göstermezler. Periduktal alanlarda yoğunlaşan, düşük mitoz ve proliferasyon indeksi gösteren, belirgin atipi bulunmayan iğsi hücreli stromal proliferasyon izlenmektedir. Olgumuz beklenmeyen yaş grubu ve lokalizasyon açısından oldukça önemlidir. Aksiller kitle ile başvuran çocuklarda aksesuar meme dokusunun ayırıcı tanısı olarak PDSH akılda tutulmalıdır.

Keywords: Breast, periductal stromal hyperplasia, periductal stromal tumor, childhood


Çocukta Nadir Meme Kitlesi Nedeni: Periduktal Stromal Hiperplazi

Sümeyye Ekmekçi, Emel Ebru Pala
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü

Periductal stromal hyperplasia (PDSH) is a biphasic breast tumor characterized by spindle stromal cell proliferation. Fewer than 15 adult cases have been reported in the literature. A 14-year-old girl presented with swelling in axillary tail of the right breast persisting for 3 months. Ultrasonography was compatible with accessory breast tissue in both axillary regions. Macroscopic examination revealed 3x2x1 cm, non-encapsulated nodular lipomatous mass. Cut surface showed thin fibrotic bands through the adipose tissue. The major histopathological feature was spindle cell stromal cell proliferation concentrated around the ducts. There is no local recurrence during postoperative fourteen months. PDSH is a rare lesion frequently observed in older women. It has no specific clinical and radiological features. Definitive diagnosis can be made by histopathological examination of excision materials. The PDSHs do not show phyllodes tumor features. The spindle cells concentrating around ductal areas don’t show marked atypia, demonstrate fewer mitosis and low proliferation index. Present case report is important in terms of unexpected age group and localization. PDSH should be kept in mind as a differential diagnosis of accesory breast tissue in children with axillary lump.

Anahtar Kelimeler: Meme, periduktal stromal hiperplazi, periduktal stromal tümör, çocukluk çağı


Sümeyye Ekmekçi, Emel Ebru Pala. An Uncommon Cause of a Breast Mass in a Child: Periductal Stromal Hyperplasia. J Behcet Uz Child Hosp. 2022; 12(1): 97-100

Corresponding Author: Sümeyye Ekmekçi, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (50 accesses)
 (275 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital