E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Evaluation of Patients with Conjugated Hyperbilirubinemia in Neonatal Period [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2020; 10(2): 143-149 | DOI: 10.5222/buchd.2020.43255  

Evaluation of Patients with Conjugated Hyperbilirubinemia in Neonatal Period

Tuba Irk1, Özlem Bekem Soylu2, Şebnem Çalkavur3, Özgür Olukman4, Kıymet Çelik5
1Department Of Pediatrics, Mersin City Training And Research Hospital, Mersin, Turkey
2Department of Pediatric Gastroenterology, University of Health Sciences, Dr. Behçet Uz Children
3Department of Neonatology, University of Health Sciences, Dr. Behçet Uz Children
4Department of Neonatology, University of Health Sciences, Çiğli Training Hospital, Izmir, Turkey
5Department of Neonatology, Akdeniz University, Antalya, Izmir

INTRODUCTION: Group therapy as a different method in the treatment of obesity in adolescence; weight loss, eating habits, communication skills and emotional and behavioral problem levels in terms of evaluation.
METHODS: The study is performed in University of Health Sciences, İzmir Tepecik Training and Research Hospital, Clinic of Family Medicine, Youth Counselling and Health Service Center. Two study groups were created from randomly selected 16 obes adolescents according to their BMI (Body Mass Index), between the ages of 13-18. Group I: eight adolescents who took sosyometric psikotravmatic group therapy for obesity treatment. Group II: eight adolescents who didn’t take sosyometric psikotravmatic group therapy. A sosyometric psikotravmatic group therapy was applied that will take 8 weeks, 1 day per week in order to develop their communication skills.
RESULTS: BMI (Body Mass Index) of those who continued therapy showed 100% reduction, while those who did not contribute had 25% in reduction. Especially their relations with their parents and relatingly their emotional distress was found to have a negative contribution to their eating habits.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although the small sample suggests the reliability of our findings, this prospective study shows that; group therapies with young people are thought to increase the success in relation to the fact that they experience the power of group interaction independently of the subject. Studies on this subject can be repeated with a larger sample.

Keywords: Conjugated hyperbilirubinemia, neonate, liver function tests, etiology


Yenidoğan Döneminde Direkt Hiperbilirubinemi Saptanan Olguların Değerlendirilmesi

Tuba Irk1, Özlem Bekem Soylu2, Şebnem Çalkavur3, Özgür Olukman4, Kıymet Çelik5
1Mersin Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Mersin
2SBÜ Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Ünitesi, İzmir
3SBÜ Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Ünitesi, İzmir
4SBÜ Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Neonatoloji Ünitesi, İzmir
5Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Antalya

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu prospektif kontrollü çalışmada, ergenlik döneminde görülen obezitenin tedavisinde farklı bir yöntem olarak grup terapisi uygulanarak; kilo kaybı, beslenme alışkanlıkları, iletişim becerileri ve duygusal ve davranışsal sorun düzeyleri açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu prospektif kontrollü çalışmada, ergenlik döneminde görülen obezitenin tedavisinde farklı bir yöntem olarak grup terapisi uygulanarak; kilo kaybı, beslenme alışkanlıkları, iletişim becerileri ve duygusal ve davranışsal sorun düzeyleri açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
BULGULAR: Grup tedavisine devam edenlerin vücut kitle indeksi puanlarının %100’ünde azalma görülürken, gelmeyenlerin sadece % 25’inde azalma olduğu, ergenlerin özellikle ve öncelikle aileleriyle kurdukları ilişki biçiminin ve buna bağlı olarak yaşadıkları duygusal sıkıntıların yeme alışkanlıklarına olumsuz yönde katkısının olduğu bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Örneklem sayısının küçüklüğüne rağmen bu prospektif kontrollü çalışma obez ergenlerde grup terapisini konudan bağımsız olarak grup etkileşim gücünü fazlasıyla yaşamaları ile bağlantılı olarak başarıyı arttırdığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Direkt hiperbilirubinemi, yenidoğan, karaciğer fonksiyon testleri, etiyoloji


Tuba Irk, Özlem Bekem Soylu, Şebnem Çalkavur, Özgür Olukman, Kıymet Çelik. Evaluation of Patients with Conjugated Hyperbilirubinemia in Neonatal Period. J Behcet Uz Child Hosp. 2020; 10(2): 143-149

Corresponding Author: Özlem Bekem Soylu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (20 accesses)
 (5179 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital