E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Our Results of Fetal and Neonatal Autopsies [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2015; 5(2): 115-119 | DOI: 10.5222/buchd.2015.115  

Our Results of Fetal and Neonatal Autopsies

Zübeyde Yıldırım Ekin1, Sevil Sayhan1, Pınar Öksüz1, Duygu Ayaz1, Mehmet Özeren2, Gülden Diniz1
1Tepecik Training And Research Hospital, Department Of Pathology
2Tepecik Training And Research Hospital, Department Of Gynecology And Obstetrics

INTRODUCTION: To analyse fetal and neonatal autopsies in a period of 9 years in our institution.
METHODS: In our pathology department 216 fetal and neonatal autopsies performed in 9 years were anaysed and documented according to sex distribution, autopsy diagnosis and congenital anomalies.
RESULTS: In our institution our autopsy median is 25. The distribution of autopsy diagnosis is 55.2% congenital anomalies, 13,3% anoxia, 9,2% intracranial hemorragia; while in 8,2% of the cases no spesific diagnosis could be made due to autolysis. The most common
pathology was neural tube defects as 35,3% and this is followed renal pathologies in 16,6% of the cases and respiratory system pathologies as 15,3% of the cases.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Perinatal and neonatal autopsy is an important procedure for assessing the cause of fetal and neonatal deaths or complications which would
help us to regard the risk rate in the consequent pregnancies and lead us in the management of the following pregnancies.

Keywords: autopsy, fetal anomaly, stillbirth


Fetal ve Neonatal Otopsi Sonuçlarımız

Zübeyde Yıldırım Ekin1, Sevil Sayhan1, Pınar Öksüz1, Duygu Ayaz1, Mehmet Özeren2, Gülden Diniz1
1Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü
2Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum Hastalıkları Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Kliniğimizde 9 yıllık süredeki fetal ve neonatal otopsilerimizin geriye dönük olarak irdelenmesi
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde 13 yıllık dönemde 216 fetal ve neonatal otopsi olgusu geriye dönük olarak incelenmiştir. Olguların cinsiyet dağılımları, otopsi tanıları ve olgularda saptanan anomalilerin dökümü yapılmıştır.
BULGULAR: Kliniğimizde yıllık otopsi ortancamız 25’dir. Otopsi tanılarının dağılımı: İlk sırada %55.2 oranında doğumsal anomali saptanmıştır. İkinci sırada %13,3 oranı ile anoksi saptanmış olup, İntrakraniyel kanama tanısı %9.2 oranı ile 3. sırada yer almıştır. %8.2 olguda ise otoliz nedeni ile sağlıklı değerlendirme yapılamamıştır. En sık oranda (%35.3) nöral tüp/merkezi sinir sistemi patolojileri saptanmıştır. Bunu %16.6 ile böbrek patolojileri ve %15.3 ile solunum sistem patolojileri izlemektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Fetal ve neonatal otopsi ölü doğum, neonatal ölüm veya doğum komplikasyonu sonucu görülen ölümlerin sebebini ve hastalığın tekrarlama riskini belirlemede ve sonraki gebeliklerin izleminde önemli bir tanı yöntemidir

Anahtar Kelimeler: fetal anomali, otopsi, ölü doğum


Zübeyde Yıldırım Ekin, Sevil Sayhan, Pınar Öksüz, Duygu Ayaz, Mehmet Özeren, Gülden Diniz. Our Results of Fetal and Neonatal Autopsies. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2015; 5(2): 115-119

Corresponding Author: Zübeyde Yıldırım Ekin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (34 accesses)
 (1649 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital