» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Turkish
Could Phenotypes in Preschool Wheeze be Recognized? [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(3): 167-174 | DOI: 10.5222/buchd.2019.40327  

Could Phenotypes in Preschool Wheeze be Recognized?

Demet Can
Balıkesir University Faculty of Medicine, Pediatric Allergy and Immunology

Identification of phenotypes and endotypes of asthma provided countless benefits, primarily precision therapy. Numerous studies has been conducted to identify preschool wheeze which is known as infantile asthma. Our level of knowledge on phenotypes and their prognosis has strongly improved especially after the availability of birth cohorts results. In this review, our aim was to identify clinical features that will help to differentiate between phenotypes of preschool wheeze.

Keywords: phenotypes, preschool wheeze, differential diagnosis


Hışıltı Fenotipleri Tanınabilir mi?

Demet Can
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk İmmunolojisi ve Allerji Hastalıkları BD

Astımın fenotip ve endotiplerinin tanımlanması, başta kişiselleştirilmiş tedavi olmak üzere pek çok yarar sağlamıştır. İnfantil astım olarak da bilinen okul öncesi hışıltı da fenotipleri belirlemek amacıyla çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bilhassa doğum kohortlarının ileri yaş sonuçlarının elde edilmesi ile fenotipler ve prognozları konusunda bilgilerimiz artmıştır. Bu derlemede okul öncesi hışıltı fenotiplerini ayırt etmemizi sağlayacak klinik özellikler belirlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: fenotip, okul öncesi hışıltı, ayırıcı tanı


Demet Can. Could Phenotypes in Preschool Wheeze be Recognized?. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(3): 167-174

Corresponding Author: Demet Can, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


"Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital"
is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO, Google Scholar, Microsoft Academic Search, TÜBİTAK/ULAKBİM, Türk Medline and the Turkish Citation Index.
LookUs & OnlineMakale ISSN 2146-2372

© 2019 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aittir.