ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Publication Policies
» Writing Guide
Cerebral hematoma associated with EBV infection: case report [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2012; 2(3): 187-190 | DOI: 10.5222/buchd.2012.187  

Cerebral hematoma associated with EBV infection: case report

Erhan Bayram1, Yasemin Topçu1, Gulçin Akıncı1, Handan Çakmakçı2, Semra Hız Kurul1
1Dokuz Eylul University Medicine Faculty, Division Of Pediatric Neurology, Izmir
2Dokuz Eylul University Medicine Faculty, Department Of Radiology, Izmir

Structural vascular lesions are the biggest risk factor for spontaneous intracranial hemorrhage in children and many concomitant factors can trigger parenchymal hemorrhage. If neonatal intraventricular hemorrhage and traumatic lesions are excluded, cerebral hemorrhage is more common than ischemic infarct in childhood. Atherosclerotic disease, ischemic heart disease and hemorrhages caused by hypertension are frequently seen in adults but infectious and inflammatory causes of stroke is more common in children. Although primary Epstein Barr virus (EBV) infection usually causes infectious mononucleosis, in patients who developed neurologic complications of EBV infection, clinical findings of infectious mononucleosis is usually could not detected. In this report, we presented a thirteen years-old girl with acute hemorrhagic stroke that central venous angioma and concomitant asymptomatic acute EBV infection were found, in rarity infectious etiology of stroke should be considered in childhood stroke cases.

Keywords: Children, cerebral hemorrhage, Ebstein Barr virus


EBV infeksiyonuna eşlik eden serebral hematom: olgu sunumu

Erhan Bayram1, Yasemin Topçu1, Gulçin Akıncı1, Handan Çakmakçı2, Semra Hız Kurul1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nöroloji Bilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir

Çocuklarda spontan intrakranial kanamalarda yapısal vasküler lezyonlar en büyük risk faktörüdür ve birçok eşlik eden durum parankimal kanamayı tetikleyebilir. Neonatal intraventriküler hemoraji ve travmatik lezyonlar dışlandığında, çocukluk çağında serebral hemoraji iskemik infarkttan daha sık görülür. Aterosklerotik hastalık, iskemik kalp hastalığı ve hipertansiyona bağlı intrakranial kanama erişkinde sık görülürken, infeksiyöz ve inflamatuar nedenlere bağlı strok çocuklarda daha sıktır. Primer Ebstein Barr virüs ( EBV) enfeksiyonu, genellikle infeksiyöz mononükleozise neden olmakla birlikte, EBV enfeksiyonuna bağlı nörolojik komplikasyon gelişen olgularda genellikle infeksiyöz mononükleozis kliniği saptanamamaktadır. Bu makalede, gelişen akut hemorajik strok sonrası santral venöz anjiom ve asemptomatik akut EBV enfeksiyonu tespit edilen, on üç yaşında kız olgu strok etiyolojisinde enfeksiyöz nedenlerinde göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulamak amacıyla sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, serebral hemoraji, Ebstein Barr virüs


Erhan Bayram, Yasemin Topçu, Gulçin Akıncı, Handan Çakmakçı, Semra Hız Kurul. Cerebral hematoma associated with EBV infection: case report. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2012; 2(3): 187-190

Corresponding Author: Erhan Bayram, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (21 accesses)
 (1769 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital