E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
The potential effects of omega-3 fatty acids on asthma pathogenesis [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2012; 2(2): 55-61 | DOI: 10.5222/buchd.2012.055  

The potential effects of omega-3 fatty acids on asthma pathogenesis

Kayı Eliaçık1, Ayşe Yenigün2
1Department Of Pediatrics, Tepecik Training And Research Hospital, Izmir, Turkey
2Adnan Menderes University School Of Medicine, Department Of Pediatrics, Allergy Subdivision

Asthma is a chronic lung disorder marked by recurring episodes of airway obstructi- on accompanied especially by wheezing and coughing and by a sense of constriction in the chest, and triggered by hyperreactivity to various stimuli. Its pathophysiology involves mucus hypersecretion, bronchial hyperresponsiveness, smooth muscle hypertrophy and airway obstruction. Current therapeutic modalities of asthma have not been proved to be successful in reversing the already established chronic changes in airways. Ultimately, an important part of the treatment will aim at immunomodu- lation and preventing the chronic irreversible changes in asthma. For this reason interventions including dietary changes before the sensitization and remodelling peri- od would be beneficial in terms of preventing those changes. Very long chain fatty acids are the substrates for cyclooxygenase and lipoxygenase and give rise to media- tors that often have different biological actions or potencies than those formed from arachidonic acid. This paper provides a short synopsis of the immunological patho- logy of asthma and discusses potential targets for omega-3 fatty acids.

Keywords: Asthma, diet, omega-3 fatty acids


Astım patogenezi üzerine omega-3 yağ asitlerinin olası etkileri

Kayı Eliaçık1, Ayşe Yenigün2
1S.b. İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İzmir
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Alerji Bilim Dalı

Astım hışıltı, öksürük, göğüste sıkışma hissi ile karakterize, pek çok uyaran ile tetik- lenen hiperreaktivitenin olduğu yineleyen ataklarla seyreden kronik bir akciğer hastalığıdır. Etiyolojisinde genetik ve çevresel etkenler suçlanmaktadır. Patofizyolo- jisinde mukus aşırı-sekresyonu, bronş aşırı-yanıtı, düz kas hipertrofisi ve hava yolu tıkanıklığı vardır. Şu an astım tedavi yöntemlerinin hava yollarında oluşmuş olan kronik değişiklikleri geriye çevirmede ispatlanabilmiş bir etkisi yoktur. Bu nedenle immunmodülasyon ve geri dönüşümsüz kronik değişiklikleri engellemek üzerinde durulmaktadır. Duyarlanma ve hava yolu yeniden yapılanması oluşmadan diyetteki değişiklikleri de içeren müdahaleler yararlı olabilir. Çok uzun zincirli yağ asitleri siklooksijenaz enzimi için substrat olur ve araşidonik asitten farklı biyolojik aktivite ve potansiyelde mediatörler ortaya çıkar. Bu yazıda astım immunopatolojisine kısa bir bakış yapılmakta ve omega-3 yağ asitlerinin potansiyel hedefleri tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Astım, diyet, omega-3 yağ asitleri


Kayı Eliaçık, Ayşe Yenigün. The potential effects of omega-3 fatty acids on asthma pathogenesis. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2012; 2(2): 55-61

Corresponding Author: Kayı Eliaçık, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (46 accesses)
 (2850 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital