ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Publication Policies
» Writing Guide
The Role of Allergens in Atopic Dermatitis [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2020; 10(3): 197-202 | DOI: 10.5222/buchd.2020.37980  

The Role of Allergens in Atopic Dermatitis

Suna Asilsoy, Serdar Al
9 Eylul University Medical Faculty, Pediatric Allergy And İmmunology, Izmir

Atopic dermatitis (AD) is a chronic skin disease caused by genetic and environmental factors. Often it begins in early childhood. It is located at the first step of the process we refer to as atopic march. This feature is a precursor of the development of other allergic diseases such as asthma and allergic rhinitis. Especially in patients with atopy of food and inhalant allergens, the occurrence of other atopic diseases is more common. Although the role of these sensitivities in AD is controversial, it has been determined that some patients may trigger eczematous skin lesions.
In this report, the role of allergens in atopic dermatitis are reviewed in the light of current literature.

Keywords: atopic dermatitis, allergen, children, food allergy


Atopik Dermatitte Alerjenlerin Rolü

Suna Asilsoy, Serdar Al
9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji Ve İmmunoloji Bilim Dalı, İzmir

Atopik dermatit (AD), genetik ve çevresel faktörlere bağlı olarak gelişen kronik bir cilt hastalığıdır. Sıklıkla erken çocukluk döneminde başlar. Atopik yürüyüş olarak adlandırdığımız sürecin ilk basamağında yer alır. Bu özelliği ile ileriki yaşlarda astım ve alerjik rinit gibi diğer alerjik hastalıkların gelişiminin habercisi olabilir. Özellikle atopisi olan gıda ve inhalan alerjenlere duyarlılık saptanan hastalarda diğer atopik hastalıkların ortaya çıkması daha sık görülür. Bu duyarlanmaların AD’deki rolü tartışmalı olsa da hastaların bir kısmında egzematöz deri lezyonlarını tetikleyebileceği belirlenmiştir.
Bu derlemede, atopik dermatitte alerjenlerin rolü güncel literatür eşliğinde değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: atopik dermatit, alerjen, çocuk, besin alerjisi


Suna Asilsoy, Serdar Al. The Role of Allergens in Atopic Dermatitis. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2020; 10(3): 197-202

Corresponding Author: Suna Asilsoy, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (45 accesses)
 (150 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital