E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Evaluation of Changing Drug Preferences During the COVID-19 Pandemic in a Tertiary Childrens Hospital [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2022; 12(2): 184-190 | DOI: 10.4274/buchd.galenos.2022.36604  

Evaluation of Changing Drug Preferences During the COVID-19 Pandemic in a Tertiary Childrens Hospital

Ela Cem, Elif Kıymet, Elif Böncüoğlu, Şahika Şahinkaya, Miray Yılmaz Çelebi, Mine Düzgöl, Aybüke Akaslan Kara, Kamile Arıkan, Nuri Bayram, İlker Devrim
University of Health Sciences Turkey, Dr. Behçet Uz Pediatric Diseases and Surgery Training and Research Hospital, Clinic of Paediatric Infectious Diseases, İzmir, Turkey

Objective: There is currently no drug that is effective against the coronavirus disease-2019 (COVID-19) and no consensus was present regarding the treatment. In this cross-sectional study, we aimed to evaluate the progress of the treatment process of patients with COVID-19 since the first day of pandemic in our country and the changes in the process.
Method: This single-center cross-sectional study was conducted from March 11 through November 30, 2020, in University of Health Sciences Turkey, Dr. Behçet Uz Pediatric Diseases and Surgery Training and Research Hospital, a 400-bed tertiary care hospital in İzmir, Turkey. Treatment options in all hospitalized children with COVID-19 were evaluated.
Results: Evaluation of our clinical treatment algorithm from March to December, it was seen that the majority of the patients did not need any specific treatment and recovered only with supportive treatment. Because of the recommendations of the COVID-19 guidelines, no efficacy has been detected during the oseltamivir treatment and there was a significant decrease in use of azithromycin and hydroxychloroquine. Favipiravir is still the first choice of drug for patients with COVID-19.
Conclusion: World Health Organization, the Infectious Diseases Society of America, and Surviving Sepsis guidelines indicate that their investigational treatments should only be used in certain clinical trial setting. Supportive care is still the main therapeutic option in COVID-19.

Keywords: Antiviral drug, coronavirus disease-2019 (COVID-19), pandemic, favipiravir


Bir Üçüncü Basamak Çocuk Hastanesinde, COVID-19 Pandemisi Sırasında Değişen İlaç Tercihlerinin Değerlendirilmesi

Ela Cem, Elif Kıymet, Elif Böncüoğlu, Şahika Şahinkaya, Miray Yılmaz Çelebi, Mine Düzgöl, Aybüke Akaslan Kara, Kamile Arıkan, Nuri Bayram, İlker Devrim
SBÜ. Dr Behçet Uz Çocuk Sağlığı ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Günümüzde koronavirüs hastalığı-2019’a (COVİD-19) karşı kanıtlanmış etkili bir ilaç ve de tedavi konusunda fikir birliği yoktur. Bu nedenle, kesitsel çalışmada, ülkemizde pandeminin ilk gününden itibaren COVİD-19 hastalarının tedavi sürecinin ilerleyişini ve süreçteki değişiklikleri değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem: Bu tek merkezli kesitsel çalışma, 11 Mart-30 Kasım 2020 tarihleri arasında İzmir, Türkiye’de 400 yataklı üçüncü basamak bir hastane olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Hastanede yatan tüm COVİD-19’lu çocuklarda tedavi seçenekleri değerlendirildi.
Bulgular: Mart-Aralık ayları arasında klinik tedavi algoritmamız değerlendirildiğinde, hastaların çoğunluğunun herhangi bir spesifik tedaviye ihtiyaç duymadığı ve sadece destek tedavisi ile iyileştiği görüldü. COVİD-19 kılavuzlarının önerileri hızla güncellenmiş ve nihayetinde oseltamivir tedavisinin etkinliği olmadığı saptanmıştır. Bununla birlikte pandemi ilk günlerinden bu yana azitromisin ve hidroksiklorokin kullanımında belirgin azalma olmuştur. Favipiravir ise COVİD-19 hastaları için hala ilk ilaç seçimidir.
Sonuç: Kılavuzlarda, tüm tedavi alternatiflerinin yalnızca belirli klinik araştırma ortamlarında kullanılması gerektiğini göstermektedir. Destekleyici bakım, COVİD-19’da hala ana tedavi seçeneğidir.

Anahtar Kelimeler: Antiviral ilaç, koronavirüs hastalığı-2019 (COVİD-19), pandemi, favipiravir


Ela Cem, Elif Kıymet, Elif Böncüoğlu, Şahika Şahinkaya, Miray Yılmaz Çelebi, Mine Düzgöl, Aybüke Akaslan Kara, Kamile Arıkan, Nuri Bayram, İlker Devrim. Evaluation of Changing Drug Preferences During the COVID-19 Pandemic in a Tertiary Childrens Hospital. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2022; 12(2): 184-190

Corresponding Author: Ela Cem, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital