ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Publication Policies
» Writing Guide
Approach to chronic cough in children [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2014; 4(1): 1-9 | DOI: 10.5222/buchd.2014.001  

Approach to chronic cough in children

Hikmet Tekin Nacaroğlu, Canan Şule Ünsal Karkıner
Dr Behcet Uz Children's Hospital, Department Of Pediatric Allergy Izmir, Turkey

Differential diagnosis of chronic cough in childhood consists of subacute and chronic infections (bacterial bronchitis, pertussis, mycoplasma, tuberculosis), foreign body aspirations and asthma in which cough is dominant. Detailed history, age of the patient, the age when cough started, time and character of the cough, factors that trigger coughing, previous treatments, previous illnesses, operations, family history, household and environmental conditions must be questioned. Causes of chronic cough are different in children when compared with adults, so, the use of algorithms is helpful in the diagnosis and treatment of chronic cough.

Keywords: Child, Chronic cough


Çocuklarda kronik öksürüğe yaklaşım

Hikmet Tekin Nacaroğlu, Canan Şule Ünsal Karkıner
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Allerji Kliniği, İzmir

Çocuklardaki kronik öksürüğün ayırıcı tanısı subakut ve kronik enfeksiyonları (bakteriyal bronşit, boğmaca, mikoplazma, tüberküloz), yabancı cisim aspirasyonları ve öksürüğün hakim olduğu astım gibi tanıları içerir. Kronik öksürüklü olguların incelenmesinde; ayrıntılı öykü alınmalı, hastanın yaşı, öksürüğün başlangıç yaşı, niteliği ve zamanı, öksürüğü tetikleyen etkenler, daha önce aldığı tedavi, özgeçmişi, aile öyküsü, ev ve çevre koşulları sorgulanmalıdır. Çocuklarda kronik öksürüğün nedenleri erişkinlerden oldukça farklıdır bu yüzden değerlendirilirken algoritmaların kullanılması tanı ve tedavide faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Kronik öksürük


Hikmet Tekin Nacaroğlu, Canan Şule Ünsal Karkıner. Approach to chronic cough in children. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2014; 4(1): 1-9

Corresponding Author: Hikmet Tekin Nacaroğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (40 accesses)
 (1984 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital