E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
A New Potential Threat for Nosocomial Infections: <i>Cupriavidus metallidurans</i> as a Cause of Bacteremia in Children [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2024; 14(1): 65-68 | DOI: 10.4274/jbuch.galenos.2024.35492  

A New Potential Threat for Nosocomial Infections: Cupriavidus metallidurans as a Cause of Bacteremia in Children

Fahri Yüce Ayhan1, Utku Karaarslan2, Mustafa Gülderen2, Özgen Alpay Özbek3, Aybüke Akaslan Kara4, Gizem Güner Özenen4, Hasan Ağın2
1University of Health Sciences Turkey, Dr. Behçet Uz Pediatric Diseases and Surgery Training and Research Hospital, Medical Microbiology Laboratory, İzmir, Turkey
2University of Health Sciences Turkey, Dr. Behçet Uz Pediatric Diseases and Surgery Training and Research Hospital, Pediatric Intensive Care Unit, İzmir, Turkey
3Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, İzmir, Turkey
4University of Health Sciences Turkey, Dr. Behçet Uz Pediatric Diseases and Surgery Training and Research Hospital, Clinic of Pediatric Infectious Diseases, İzmir, Turkey

Hospital infections associated with uncommon pathogens usually originated from environmental sources and are challenging for microbiologists and clinicians because of the difficulties in the differentiation of colonization vs infection. Increasing reports of bacteremia caused by environmental pathogens point out their importance in hospital infections. The increasing number of case reports of bacteremia due to Cupriavidus spp., impose to consider these unusual microorganisms which are aerobic Gram-negative rods that live in soil and water. In this report, we present two cases of bacteremia in which Cupriavidus metallidurans were isolated from blood cultures and discuss the roles of the isolates in hospital infection.

Keywords: Cupriavidus metallidurans, bacteremia, opportunistic premise plumbing pathogens, hospital infection


Nozokomiyal Enfeksiyonlarda Yeni Bir Olası Tehdit: Çocuklarda Bakteriyemi Sebebi Olarak Cupriavidus metallidurans

Fahri Yüce Ayhan1, Utku Karaarslan2, Mustafa Gülderen2, Özgen Alpay Özbek3, Aybüke Akaslan Kara4, Gizem Güner Özenen4, Hasan Ağın2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İzmir
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Birimi İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği,İzmir

Enfeksiyon etkeni olarak sık rastlanmayan ancak klinik örneklerde çevresel kökenli mikroorganizmaların soyutlandığı hastane enfeksiyonlarında, saptanan mikroorganizmanın kolonizasyon mu yoksa enfeksiyon etkeni mi olduğu konusundaki ayrımın güçlüğü hem mikrobiyologlar hem de klinisyenler yönünden başa çıkılması zor bir durum yaratır. Bakteriyemi olgularında çevresel kökenli mikroorganizmalara ilişkin artan bildirimler bu etkenlerin hastane enfeksiyonlarındaki önemini ortaya koymaktadır. Giderek daha çok sayıda Bakteriyemi olgusunda Cupriavidus türlerinin soyutlanması, su ve toprakta bulunan bu Gram-negatif çomakların hastane enfeksiyonları yönünden dikkate alınması gerektiğini düşündürmektedir. Bu çalışmada iki olguda kan kültürlerinden soyutlanan Cupriavidus metallidurans kökenlerinin özellikleri ve hastane enfeksiyonundaki rolleri ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Cupriavidus metallidurans, bakteremi, yapı tesisat sistemi fırsatçı patojenleri, hastane enfeksiyonu


Fahri Yüce Ayhan, Utku Karaarslan, Mustafa Gülderen, Özgen Alpay Özbek, Aybüke Akaslan Kara, Gizem Güner Özenen, Hasan Ağın. A New Potential Threat for Nosocomial Infections: Cupriavidus metallidurans as a Cause of Bacteremia in Children. J Behcet Uz Child Hosp. 2024; 14(1): 65-68

Corresponding Author: Fahri Yüce Ayhan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital