ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Publication Policies
» Writing Guide
Transfusion Immunology [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2020; 10(3): 203-209 | DOI: 10.5222/buchd.2020.34392  

Transfusion Immunology

Fahri Yüce Ayhan1, Hasan Ağın2
1Transfusion Center, University of Health Sciences Dr.Behçet Uz Children
2Pediatric Intensive Care Unit, University of Health Sciences Dr.Behçet Uz Children

Transfusion as a transplantation of blood cells is a complex process with many immunological consequences which are variably related to the features of donors, recipients and blood components. In all allogeneic blood transfusions immune responses are stimulated by effecting innate and adaptive immunities. Red blood cell antigens, platelet antigens, neutrophil antigens and major histocompatibility complex antigens have important roles in blood transfusion. The interactions of the stimulated antibodies with these antigens have significant consequences that result in various clinical manifestations, some of them may be life-threating. More improved understanding of the immunological processes associated with transfusion will make obtaining more effective results possible in the management of the adverse effects of transfusion as for safety of the patient and transfusion applications.

Keywords: Transfusion, Alloimmunization, Adverse reactions


Transfüzyon İmmünolojisi

Fahri Yüce Ayhan1, Hasan Ağın2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Transfüzyon Merkezi
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Birimi

Transfüzyon; alıcın, vericinin ve kan bileşenin taşıdığı özelliklere bağlı olarak ve bu üçünün farklı kombinasyonlarında farklı sonuçları olan, karmaşık bir immünolojik sürece yol açan doku naklidir. Tüm allojenik kan transfüzyonlarında hem doğal bağışıklık hem de edinsel bağışıklık etkilenerek immün sistem uyarılmaktadır. Eritrositlerde, trombositlerde ve nötrofillerde bulunan antijenler ile majör doku uygunluk antijenleri kan transfüzyonlarında önemli yer tutar. Bu antijenler ve uyarılmış antikorları arasındaki etkileşimler yaşamsal tehlikesi de olabilen çeşitli klinik tablolara yol açan olan ciddi sonuçlar doğurmaktadır. Transfüzyon ile ilişkili immünolojik süreçlerin daha iyi anlaşılması transfüzyonun istenmeyen etkileri ile

Anahtar Kelimeler: Transfüzyon, Alloimmunizasyon, İstenmeyen Etkiler


Fahri Yüce Ayhan, Hasan Ağın. Transfusion Immunology. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2020; 10(3): 203-209

Corresponding Author: Fahri Yüce Ayhan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (9 accesses)
 (121 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital