E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Does Prebiotic Food Consumption Reduce Sleep Disorder Symptoms in Children With and Without Asthma? A Case-control Study [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2024; 14(1): 34-41 | DOI: 10.4274/jbuch.galenos.2024.32391  

Does Prebiotic Food Consumption Reduce Sleep Disorder Symptoms in Children With and Without Asthma? A Case-control Study

Özlem Öztürk Şahin1, Erkan Doğan2, Aysel Topan3, Büşra Demirer4, Yeliz Taşdelen1
1Karabük University Faculty of Health Sciences, Department of Pediatric Nursing, Karabük, Turkey
2Karabük University Faculty of Medicine, Department of Pediatric, Karabük, Turkey
3Zonguldak Bülent Ecevit University Faculty of Health Sciences, Department of Pediatric Nursing, Zonguldak, Turkey
4Karabük University Faculty of Health Sciences, Department of Nutrition and Dietetics, Karabük, Turkey

Objective: This study aims to evaluate the impact of prebiotic food consumption on sleep disturbance symptoms in children with and without asthma.
Method: This is a case-control study. Data were collected from 55 children with asthma and 70 children without asthma, aged 6 to 12 years. Data collection included the Sleep Disturbance Scale for Children (SDSC), Prebiotic Food Consumption Frequency Form, and Childhood Asthma Control Test. The asthma control level of children was determined by a pediatrician following the Global Initiative for Asthma’s guidelines.
Results: The average age of children with asthma was 9.16±3.11, while for children without asthma, it was 9.39±3.24. No significant differences were found between children with and without asthma in daytime napping, nighttime awakening, SDSC score, and daily prebiotic food consumption (p>0.05). It was observed that children with asthma used more prebiotic-enriched products than children without asthma (p<0.012). There was no significant difference in asthma control level, SDSC score, and prebiotic food consumption between children with and without asthma (p>0.05). Furthermore, no significant relationship was found between the SDSC score and prebiotic food consumption in children with and without asthma (p>0.05).
Conclusion: Prebiotic food consumption’s role in determining sleep disturbances and asthma control levels in children with asthma remains uncertain. Further research is needed on the use of prebiotics in children with asthma.

Keywords: Asthma, sleep disorders, prebiotic food consumption, children, case-control studies


Prebiyotik Besin Tüketimi Astımlı ve Astımlı Olmayan Çocuklarda Uyku Bozukluğu Semptomlarını Azaltır mı? Olgu Kontrol Çalışması

Özlem Öztürk Şahin1, Erkan Doğan2, Aysel Topan3, Büşra Demirer4, Yeliz Taşdelen1
1Karabük Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Karabük
2Karabük Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Karabük
3Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Zonguldak
4Karabük Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme Ve Diyetetik Bölümü, Karabük

Amaç: Astımlı ve astımı olmayan çocuklarda prebiyotik besin tüketim durumunun uyku bozuklukları semptomları üzerine etkilerinin değerlendirilmesi amaçlandı.
Yöntem: Bu çalışma bir olgu kontrol çalışmasıdır. Çalışmada 6-12 yaş arasında olan, astım grubunda 55, kontrol grubunda ise 70 çocuğa ait veriler elde edildi. Verilerin elde edilmesinde Çocuklar için Uyku Bozuklukları Ölçeği (ÇUBÖ), Prebiyotik Besin Tüketim Sıklığı Formu ve Çocukluk Çağı Astım Kontrol Testinden yararlanıldı. Uzman bir pediatri doktoru tarafından Küresel Astım Girişimi kılavuzu doğrultusunda çocukların astım kontrol düzeyi belirlendi.
Bulgular: Astım grubunda yer alan çocukların yaş ortalamasının 9,16±3,11, kontrol grubunda ise 9,39±3,24 olduğu saptandı. Astım ve kontrol grupları arasında gündüz uyuma ve gece uyanma durumu, ÇUBÖ puanı ve günlük prebiyotik besin tüketimi açısından farklılığın olmadığı belirlendi (p>0,05). Astım grubunda yer alan çocukların kontrol grubuna göre daha fazla prebiyotikle zenginleştirilmiş ürün kullandığı saptandı (p<0,012). Astım kontrol düzeyi ile ÇUBÖ puanı ve prebiyotik besin tüketimi açısından farklılığın olmadığı belirlendi (p>0,05). Hem astım hem de kontrol grubunda ÇUBÖ puanı ve prebiyotik besin tüketimi arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı tespit edildi (p>0,05).
Sonuç: Astımlı çocuklarda hem uyku bozuklukları hem de astım kontrol düzeyi üzerindeki etkisini belirlemede prebiyotik besin tüketiminin rolü belirsizdir. Astımlı çocuklarda prebiyotiklerin kullanımı ile ilgili daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Astım, uyku bozuklukları, prebiyotik besin tü, ketimi, çocuk, olgu-kontrol çalışması


Özlem Öztürk Şahin, Erkan Doğan, Aysel Topan, Büşra Demirer, Yeliz Taşdelen. Does Prebiotic Food Consumption Reduce Sleep Disorder Symptoms in Children With and Without Asthma? A Case-control Study. J Behcet Uz Child Hosp. 2024; 14(1): 34-41

Corresponding Author: Yeliz Taşdelen, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital