E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Pediatric Palliative Care [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2020; 10(1): 1-7 | DOI: 10.5222/buchd.2020.30922  

Pediatric Palliative Care

Nilgün Harputluoğlu, Tanju Çelik
Sbu Izmir Dr. Behçet Uz Children

Due to the increase in the number of children and families with life-threatening or limiting disease, palliative care has been accepted as a special area in medicine. Pediatric palliative care is a top-level care system that focuses on improving the quality of life for the child and family, taking care of physical, psychological, social and spiritual needs. The purpose of this review is to define the properties of pediatric palliative care with differences from adults and to discuss palliative care models including the role of medical professionals.

Keywords: pediatric palliative care, child, parents, health professionals


Pediatrik Palyatif Bakım

Nilgün Harputluoğlu, Tanju Çelik
Sbü İzmir Dr Behçet Uz Çocuk Sağlığı Ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Pediatrik Palyatif Bakım Merkezi

Yaşamı tehdit eden ya da sınırlayan hastalığı olan bireylerdeki artış nedeniyle son yıllarda palyatif bakım tıpta özel bir alan olarak kabul edilmiştir. Çocuklarda palyatif bakım yetişkin hastalardan farklıdır ve farklı bir yaklaşım gerektirmektedir. Pediatrik palyatif bakım çocuk ve ailenin yaşam kalitesinin artırılmasına odaklanan, fiziksel, ruhsal, sosyal ve manevi gereksinimleri önemseyen en üst düzeyde bir bakım sistemidir. Bu derlemenin amacı; pediatrik palyatif bakımın özelliklerinin tanımlanması, yetişkinden farklarının belirtilmesi, bakım modelleri ve sağlık profesyonellerinin rolünün tartışılmasıdır.

Anahtar Kelimeler: pediatrik palyatif bakım, çocuk, aile, sağlık profesyonelleri


Nilgün Harputluoğlu, Tanju Çelik. Pediatric Palliative Care. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2020; 10(1): 1-7

Corresponding Author: Nilgün Harputluoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (45 accesses)
 (1818 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital