» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Turkish
Pediatric Palliative Care [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2020; 10(1): 1-7 | DOI: 10.5222/buchd.2020.30922  

Pediatric Palliative Care

Nilgün Harputluoğlu, Tanju Çelik
Sbu Izmir Dr. Behçet Uz Children

Due to the increase in the number of children and families with life-threatening or limiting disease, palliative care has been accepted as a special area in medicine. Pediatric palliative care is a top-level care system that focuses on improving the quality of life for the child and family, taking care of physical, psychological, social and spiritual needs. The purpose of this review is to define the properties of pediatric palliative care with differences from adults and to discuss palliative care models including the role of medical professionals.

Keywords: pediatric palliative care, child, parents, health professionals


Pediatrik Palyatif Bakım

Nilgün Harputluoğlu, Tanju Çelik
Sbü İzmir Dr Behçet Uz Çocuk Sağlığı Ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Pediatrik Palyatif Bakım Merkezi

Yaşamı tehdit eden ya da sınırlayan hastalığı olan bireylerdeki artış nedeniyle son yıllarda palyatif bakım tıpta özel bir alan olarak kabul edilmiştir. Çocuklarda palyatif bakım yetişkin hastalardan farklıdır ve farklı bir yaklaşım gerektirmektedir. Pediatrik palyatif bakım çocuk ve ailenin yaşam kalitesinin artırılmasına odaklanan, fiziksel, ruhsal, sosyal ve manevi gereksinimleri önemseyen en üst düzeyde bir bakım sistemidir. Bu derlemenin amacı; pediatrik palyatif bakımın özelliklerinin tanımlanması, yetişkinden farklarının belirtilmesi, bakım modelleri ve sağlık profesyonellerinin rolünün tartışılmasıdır.

Anahtar Kelimeler: pediatrik palyatif bakım, çocuk, aile, sağlık profesyonelleri


Nilgün Harputluoğlu, Tanju Çelik. Pediatric Palliative Care. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2020; 10(1): 1-7

Corresponding Author: Nilgün Harputluoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (45 accesses)
 (269 downloaded)


"Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital"
is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO, Google Scholar, Microsoft Academic Search, TÜBİTAK/ULAKBİM, Türk Medline and the Turkish Citation Index.
LookUs & OnlineMakale ISSN 2146-2372

© 2019 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aittir.