E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Cow’s milk allergy in children; 9 years experience of Dr. Behcet Uz Children’s hospital, Izmir [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2013; 3(1): 18-22 | DOI: 10.5222/buchd.2013.018  

Cow’s milk allergy in children; 9 years experience of Dr. Behcet Uz Children’s hospital, Izmir

Canan Şule Ünsal1, İlker Günay1, Hikmet Tekin Nacaroğlu1, Suna Asilsoy2, Özlem Karadağ1, Tanju Çelik3, Saniye Girit1, Döne Doğan1, Demet Can1
1Dr Behcet Uz Children
2Başkent University Hospital, Department Of Pediatric Allergy, Adana, Turkey
3Mustafa Kemal University Medical School, Department Of Pediatrics, Antakya, Turkey

OBJECTIVE: Cow’s milk allergy is the most frequent food allergy in childhood. Delayed diagnosis may
cause a number of system dysfunctions, while incorrect diagnosis may result in deficient nutrition of mother and child. As in other types of allergies, food allergy is also a growing problem in recent years. Our aim was to determine the characteristics of our cow’s milk allergy cases and see if there was an increasing trend.
METHODS: The study was retrospective and cross-sectional. Patient data were collected from Pediatric Allergy Department patient files. Food allergy cases were reviewed and patients fulfilling the criteria of cow’s milk allergy were included in the study.
RESULTS: A total of 105 cow’s milk allergy cases out of 264 food allergies who were followed up
between 2003-2011. Most of the patients were under 2 years of age (78.1%), were males (62.9%) and came with a certain history (79.1%). IgE mediated cases constituted the majority (75.2%). More than half of the patients admitted in 2010 and 2011. This was mostly due to the increased number of patients less than twelve months of age (p=0.015). Most frequently involved system was skin (67.5%) and multisystem involvement was 15.7%
CONCLUSION: A detailed history is the key element of diagnosing cow’s milk allergy. There is a
considerable number of cases within first year of life which may present with different signs and symptoms. Although not a life threatening situation, correct diagnosis is vital as nutrition is a key component in development and growth of child.

Keywords: Child, Infant, Clinical symptoms, Cow’s milk allergy, Food hypersensitivity


Çocuklarda inek sütü alerjisi; 9 yıllık deneyim Dr Behçet Uz Çocuk Hastanesi, İzmir

Canan Şule Ünsal1, İlker Günay1, Hikmet Tekin Nacaroğlu1, Suna Asilsoy2, Özlem Karadağ1, Tanju Çelik3, Saniye Girit1, Döne Doğan1, Demet Can1
1Dr Behçet Uz Çocuk Hastanesi, İzmir, Türkiye
2Başkent Üniversitesi Hastanesi Pediatrik Allerji Kliniği, Adana, Türkiye
3Mustafa Kemal Üniversitesi Pediatri Kliniği, Antakya, Türkiye

AMAÇ: İnek sütü alerjisi çocukluk çağında en sık görülen gıda alerjisidir. Tanıda gecikme olduğunda sistemik reaksiyonlar ortaya çıkarken, yanlış tanı konulduğunda annenin ve çocuğun yetersiz beslenmesine neden olmaktadır. Diğer alerjik hastalıklar gibi besin alerjileri de son yıllarda giderek büyüyen bir sorundur. Amacımız, inek sütü alerjisi vakalarının özelliklerini saptamak ve sıklığının artıp artmadığını belirlemektir.
YÖNTEMLER: Çalışmamız retrospektif ve kesitsel olarak planlandı. Hasta verileri Pediatrik Allerji Bölümü hasta dosyalarından toplandı. Gıda alerjisi tanısı konulan hastalar arasından inek sütü alerjisi saptanan hastalar çalışmaya alındı.
BULGULAR: 2003-2011 yılları arasında gıda alerjisi tanısı ile takip edilen 264 olgu arasından inek sütü alerjisi tanısı alan 105 olgu çalışmaya alındı. Hastaların çoğu 2 yaşından küçük (% 78.1), erkek cinsiyette (% 62.9) idi ve anamnezinde süt alımını takiben kesin öykü vardı (% 79.1). Vakaların % 75.2’sini IgE aracılı inek sütü alerjileri oluşturmaktaydı. Hastaların yarısından fazlası 2010 ve 2011 yıllarında başvuran hastalardı. Bu artışdan daha çok 1 yaş altındaki hastaların fazla olması sorumluydu (p = 0.015). En sık tutulan sistem, deri (% 67.5) ve multisistem (%15.7) olarak bulundu.
SONUÇ: Detaylı bir öykü inek sütü alerjisi tanısında önemli bir rol oynar. Yaşamın ilk yılı içinde çok sayıda hasta çeşitli semptom ve bulgularla karşımıza çıkar. Genellikle hayatı tehdit eden bir durum olmamakla birlikte beslenme, çocuğun gelişimi ve büyümesinde rol oynadığı için doğru tanı çok önemlidir.


Anahtar Kelimeler: Çocuk, İnfant, Klinik belirtiler, İnek sütü alerjisi, Gıda aşırı duyarlılık


Canan Şule Ünsal, İlker Günay, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Suna Asilsoy, Özlem Karadağ, Tanju Çelik, Saniye Girit, Döne Doğan, Demet Can. Cow’s milk allergy in children; 9 years experience of Dr. Behcet Uz Children’s hospital, Izmir. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2013; 3(1): 18-22

Corresponding Author: Canan Şule Ünsal, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (21 accesses)
 (2291 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital