» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Turkish
The Effect of Specialized Education Programs in Diabetic Patients on the Metabolic Parameters [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(3): 199-203 | DOI: 10.5222/buchd.2019.30316  

The Effect of Specialized Education Programs in Diabetic Patients on the Metabolic Parameters

Semih Bolu1, Ozlem Yilmaz1, Zeyneb Soysal Özdemir1, Ilknur Arslanoglu1, Filiz Bolu2
1Department Of Pediatrics, Duzce University, Duzce, Turkey
2Department of Public Health, Duzce University, Duzce, Turkey

INTRODUCTION: In diabetes HbA1c is used as an indicator for metabolic control and shows the average of blood glucose levels over the past three months. Long-term benefits of diabetes education on metabolic control, emotional state and self-care have been shown. In this study, we compared to HbA1c levels measured before and after than diabetes congress and summer school and aimed to investigate the effect of the training program on metabolic control.
METHODS: Diabetes education was repeated to diabetic children and adults that attended diabetes congress and summer school. HbA1c measurement was performed to participants before and after than the education. In patients followed from another clinics, declared HbA1c values were accepted.
RESULTS: 57 people that including in the study among 91 diabetes individuals who participated in the Diabetes Congress. 58 diabetic patents participated to summer school. Mean HbA1c level of the participants before the congress was found 8.88 while it was 8.76 after the congress. Mean HbA1c level was found 9.94 before the summer school activity while it was 9.6 after that.There was no statistical significant differences between the HbA1c values before and after the education programmes.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In diabetic individuals good HbA1c values were targeted to reduce complications. In order to achieve this goal, it is necessary to increase the motivation of the individuals, to repeat the diabetes education of the patients and their families and to continue the education.

Keywords: Diabetes, patient congress, hemoglobin A1c, summer school.


Diyabetik Hastalarda Özelleştirilmiş Eğitim Programının Metabolik Parametreler Üzerine Etkisi

Semih Bolu1, Ozlem Yilmaz1, Zeyneb Soysal Özdemir1, Ilknur Arslanoglu1, Filiz Bolu2
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: HbA1c metabolik kontrolün ölçüsü olarak kullanılmakta olup üç aylık ortalama kan şekeri değerini göstermektedir. Diyabet eğitiminin metabolik kontrol, duygusal durum ve öz-bakım üzerine uzun vadeli faydaları gösterilmiştir. Bu çalışmada diyabet kongresi ve yaz okulu öncesi ile sonrasında ölçülen HbA1c düzeyleri karşılaştırılarak, eğitim programının metabolik kontrol üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada diyabet kongresine ve yaz okuluna katılan, diyabetli çocuk ve aileleri ile erişkin diyabetlilere diyabet eğitimi verildi. Katılımcıların eğitim öncesi ve sonrası HbA1c ölçümleri yapıldı. Başka bir klinikten takip edilen hastaların beyan ettikleri HbA1c değerleri kabul edildi.
BULGULAR: Bu çalışmada diyabet kongresine katılan 91 diyabetli arasından, 57 kişi çalışmaya dahil oldu. Yaz okuluna ise 58 diyabetli hasta katıldı. Kongre öncesi ortalama HbA1c değeri 8,88, kongre sonrası 8,76 iken, yaz okulu öncesi ortalama HbA1c değeri 9,94, sonrası ise 9,6 olarak bulundu. Kongre ve yaz okulunun öncesindeki ve sonrasındaki HbA1c düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda diyabetli bireylerde komplikasyonların azaltılması için iyi HbA1c değerleri hedeflenmektedir. Bu hedefi tutturmak için bireylerin motivasyonlarının artırılması, hastaların ve ailelerin diyabet eğitimlerinin tekrarlanması ve eğitimin sürekliliği gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Diyabet, hasta kongresi, hemoglobin A1c, yaz okulu.


Semih Bolu, Ozlem Yilmaz, Zeyneb Soysal Özdemir, Ilknur Arslanoglu, Filiz Bolu. The Effect of Specialized Education Programs in Diabetic Patients on the Metabolic Parameters. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(3): 199-203

Corresponding Author: Ozlem Yilmaz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


"Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital"
is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO, Google Scholar, Microsoft Academic Search, TÜBİTAK/ULAKBİM, Türk Medline and the Turkish Citation Index.
LookUs & OnlineMakale ISSN 2146-2372

© 2019 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aittir.