E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Investigation of changes in vWF expression in rabbit carotid artery collar model [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2018; 8(1): 37-42 | DOI: 10.5222/buchd.2018.037  

Investigation of changes in vWF expression in rabbit carotid artery collar model

Mehmet Zuhuri Arun1, Gülnur Sevin2, Günay Yetik Anacak2, Ceren Gönen Korkmaz1, Levent Üstünes1
1Department of Clinical Pharmacy, Ege University Faculty of Pharmacy, İzmir, Turkey
2Department of Pharmacology, Ege University Faculty of Pharmacy, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: Placement of a soft silicone collar around the carotid arteries of rabbits induces intimal thickening which is a considered as a crucial step in the development of atherosclerosis. It has been reported that collar causes deposition of von Willebrand Factor (vWF) in the extracellular space of intimal thickening at day 14. In this study we investigated vWF expression levels on day 7 and 14 after collar placement.
METHODS: A soft inert silicon collar placed around the left carotid artery for 7 and 14 days. vWF expression was examined by quantitave RT-PCR. In each artery (collar or sham) cross-sectional areas of intima, media were measured and intima/media ratio was calculated.
RESULTS: The intimal thickening was more pronounced on day 14 compared to day 7. However collar caused increase on vWF expression was seen at same level both day 7 and 14.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Therefore we suggested that an increase in expression of vWF may have a role on collar-induced intimal thickening.

Keywords: vWF, collar, intimal thickening, atherosclerosis


Tavşan karotid arteri yaka modelinde vWF ekspresyonu değişimlerinin incelenmesi

Mehmet Zuhuri Arun1, Gülnur Sevin2, Günay Yetik Anacak2, Ceren Gönen Korkmaz1, Levent Üstünes1
1Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Klinik Eczacılık Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Tavşan karotid arteri çevresine yaka yerleştirilmesi ateroskleroz gelişiminin en önemli basamaklarından biri olan intimal kalınlaşmaya neden olur. Yakanın on dördüncü günde subendotelyal alanda von Willebrand faktör (vWF) birikmesine yol açtığı daha önce yapılan çalışmalarda bildirilmiştir. Bu çalışmada yaka modelinde vWF ekspresyon düzeylerinin yedinci ve on dördüncü incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İnert, yumuşak silikon yaka sol karotid arter çevresine yedi veya on dört gün süre ile yerleştirilmiştir. vWF ekspresyonu RT-PCR yöntemi ile incelenmiştir. Her bir arterin intima/medya (indeks) oranları ölçülmüştür.
BULGULAR: Yedinci gün ile on dördüncü gün kıyaslandığında indeks değerinin on dördüncü günde daha arttığı görülmüştür. Yaka vWF ekspresyon düzeyinde artışa neden olmuştur. Yakanın neden olduğu vWF düzeylerindeki artış incelenen her iki günde de aynı düzeyde bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Elde ettiğimiz bulgular yaka modeli ile oluşan intimal kalınlaşma da vWF’ün önemini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: vWF, yaka, intimal kalınlaşma, ateroskleroz


Mehmet Zuhuri Arun, Gülnur Sevin, Günay Yetik Anacak, Ceren Gönen Korkmaz, Levent Üstünes. Investigation of changes in vWF expression in rabbit carotid artery collar model. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2018; 8(1): 37-42

Corresponding Author: Mehmet Zuhuri Arun, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (27 accesses)
 (735 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital