E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Knowledge, Attitude and Practice of the Parents about Management of Acute Gastroenteritis. [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2015; 5(1): 28-33 | DOI: 10.5222/buchd.2015.028  

Knowledge, Attitude and Practice of the Parents about Management of Acute Gastroenteritis.

Hurşit Apa1, Özlem Bekem Soylu2, Ilker Günay1, Fatma Devrim3
1Department Of Social Pediatry, Dr Behcet Uz Children, Izmir, Turkey
2Department Of Paediatric Gastroenterology, Dr Behcet Uz Children
3Department Of Pediatry, Dr Behcet Uz Children, Izmir, Turkey

OBJECTIVE: Proper dehydration management at home could decrease both mortality and morbidity. We aimed to quantify the knowledge, attitude and practice of intermediate and high social status families in diarrhea management.
METHODS: Parents with children aged between 6 months-5 years were enrolled. Sociocultural levels of parents, knowledge, attitude and practice about feeding, fluid intake and usage of oral rehydration fluid for diarrhea were questioned.
RESULTS: There were 189 parents in the study group. Parents with high sociocultural class were 79.4% of the group. Over 90% of the parents stated that breastfeeding should continue. Parents said that food amount should be same (54.1%) or increased (33%). Parents, mostly increased fluid intake in case of diarrhea (93.3%). The difference between sociocultural classes was not significant. Knowledge on usage of oral rehydration fluid was not sufficient.
CONCLUSION: Regardless of sociocultural level all parents should be informed properly on management of diarrhea and dehydration.

Keywords: Diarrhea, Fluid Therapy, Parents, Health Knowledge, Attitudes, Practice, Social Class


Ebeveynlerin Akut Gastroenterite ilişkin Bilgi, Tutum ve Davranışları

Hurşit Apa1, Özlem Bekem Soylu2, Ilker Günay1, Fatma Devrim3
1Dr Behcet Uz Çocuk Hastanesi, Sosyal Pediatri Bölümü, Izmir
2Dr Behcet Uz Çocuk Hastanesi, Pediatrik Gastroenteroloji Bölümü, Izmir
3Dr Behcet Uz Çocuk Hastanesi, Genel Pediatri, Izmir

AMAÇ: Dehidratasyonun evde tedavisinin doğru yapılması gerek mortalite, gerekse morbiditeyi azaltabilmektedir. Bu çalışmada orta ve üst sosyal sınıfta yer alan ailelerin ishale yaklaşıma ilişkin bilgi, tutum ve davranışlarını ölçmeyi amaçladık.
YÖNTEMLER: Çalışmaya 6 ay 5 yaş arasında çocuğu olan ebeveynler alındı. Ebeveynleri sosyokültürel düzeyleri; beslenme, sıvı alımı ve oral rehidratasyon sıvısı kullanımına ilişkin bilgi, tutum ve davranışları sorgulandı.
BULGULAR: Çalışma grubunda 189 ebeveyn bulunmaktaydı. Yüksek sosyokültürel düzeyde olan ebeveynler grubun %79.4’ünü oluşturmaktaydı. Emzirmenin sürdürülmesi gerektiği ebeveynlerin %90’ından fazlası tarafından belirtildi. Ebeveynler besin miktarının aynı (%54.1) ya dad aha fazla (%33.0) olması gerektiğini söylediler. Ebeveynlerin çoğunluğu (%93.3) ishal durumunda sıvı alımını arttırmaktaydı. Sosyokültürel düzey grupları arasındaki fark anlamlı değildi. Oral rehidratasyon sıvısı kullanımına ilişkin bilgi düzeyi yeterli değildi.
SONUÇ: Sosyokültürel düzeyden bağımsız olarak tüm ebeveynlerin ishal ve dehidratasyon tedavisi konusunda uygun bir biçimde bilgilendirilmesi gereklidir.

Anahtar Kelimeler: İshal, Sıvı tedavisi, Ebeveynler, Sağlık bilgisi, Tutum, Davranış, Sosyal sınıf


Hurşit Apa, Özlem Bekem Soylu, Ilker Günay, Fatma Devrim. Knowledge, Attitude and Practice of the Parents about Management of Acute Gastroenteritis.. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2015; 5(1): 28-33

Corresponding Author: Hurşit Apa, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (24 accesses)
 (1203 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital