E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Unexpected Cat Allergy in Infants with Persistent Atopic Dermatitis [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2021; 11(2): 210-214 | DOI: 10.5222/buchd.2021.26213  

Unexpected Cat Allergy in Infants with Persistent Atopic Dermatitis

Serdar Al, Suna Asilsoy, Ozden Anal, Dilek Tezcan, Seda Sirin Kose, Gizem Atakul, Özge Atay, Özge Kangallı, Nevin Uzuner, Ozkan Karaman
Department of Pediatric Allergy and Clinical Immunology, Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Izmir,Turkey

Atopic dermatitis is a chronic, recurrent inflammatory skin disease usually caused by genetic predisposition, immune dysregulation, epidermal barrier dysfunction and interaction of environmental factors. Atopic dermatitis is part of atopic march and is often accompanied by food allergy. Aeroallergenic sensitization at early age is not an expected finding. Here, we present five cases with moderate-severe atopic dermatitis during infancy, in whom food allergy was detected and the symptoms improved only partially despite elimination and treatment.
Sensitization was investigated in patients with a history of intense exposure to cats by specific IgE and skin prick test in infants with atopic dermatitis who had food allergy and persistant findings.
Egg allergy was detected in four of the cases, wheat allergy in one. Cat allergy was present in all. Elimination diet was started in all cases. When exposure to cats was reduced, a marked improvement in the findings of atopic dermatitis was observed in all cases.
Allergic diseases are increasing day by day. Unexpected aeroallergenic sensitization is now more common in the early stages of life. Allergic patients, regardless of age, should be questioned in detail for aeroallergen exposure. If it is detected; necessary preventive measures should be taken.

Keywords: atopic dermatitis, infant, cat allergy, skin prick test


Persistan Atopik Dermatit'li İnfantlarda Beklenmeyen Kedi Alerjisi

Serdar Al, Suna Asilsoy, Ozden Anal, Dilek Tezcan, Seda Sirin Kose, Gizem Atakul, Özge Atay, Özge Kangallı, Nevin Uzuner, Ozkan Karaman
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji ve Klinik İmmunoloji Bilim Dalı, İzmir

Atopik dermatit, genellikle genetik yatkınlık, immun disregülasyon, epidermal bariyer işlev bozukluğu ve çevresel faktörler etkileşiminden kaynaklanan kronik, tekrarlayıcı bir enflamatuar deri hastalığıdır. Atopik dermatit atopik yürüyüşün bir parçasıdır ve sıklıkla gıda alerjisi eşlik eder. Erken yaşta aeroerojenik duyarlılaşma beklenen bir bulgu değildir. Burada, bebeklik döneminde orta derecede şiddetli atopik dermatiti olan, gıda alerjisinin tespit edildiği ve semptomların eliminasyon ve tedaviye rağmen sadece kısmen düzeldiği beş olguyu sunuyoruz.
Gıda alerjisi ve kalıcı atopik dermatit bulguları olan bebeklerde, kedilere yoğun maruzuyet öyküsü olan hastalarda spesifik IgE ve cilt prik testi ile duyarlılık araştırıldı.
Olguların dördünde yumurta alerjisi, birinde buğday alerjisi saptandı. Tümünde kedi duyarlılığı mevcuttu. Tüm vakalarda eliminasyon diyetine başlandı. Tüm vakalarda kedi maruziyeti azaltıldığında, atopik dermatit bulgularında belirgin bir düzelme gözlendi.
Alerjik hastalıklar her geçen gün artmaktadır. Beklenmedik aeroalerjenik duyarlılaşma artık yaşamın erken evrelerinde daha yaygındır. Alerjik hastalar, yaşa bakılmaksızın, aeroalerjene maruz kalma açısından ayrıntılı olarak sorgulanmalıdır. Duyarlaşma saptanırsa gerekli önlemler alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Atopik dermatit, infant, kedi alerjisi, deri prik testi


Serdar Al, Suna Asilsoy, Ozden Anal, Dilek Tezcan, Seda Sirin Kose, Gizem Atakul, Özge Atay, Özge Kangallı, Nevin Uzuner, Ozkan Karaman. Unexpected Cat Allergy in Infants with Persistent Atopic Dermatitis. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2021; 11(2): 210-214

Corresponding Author: Serdar Al, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (46 accesses)
 (120 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital