E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
The Relationship Between Air Pollution and Suicide Attempts in Children [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2023; 13(3): 151-159 | DOI: 10.4274/jbuch.galenos.2023.25582  

The Relationship Between Air Pollution and Suicide Attempts in Children

Gülşen Yalçın1, İzzettin Toktaş2, Aylin Gürbay3, Murat Anıl4
1İzmir Democracy University, Buca Seyfi Demirsoy Training and Research Hospital, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Emergency Medicine, İzmir, Turkey
2Diyarbakır Provincial Health Directorate, Diyarbakır, Turkey
3Hacettepe University Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Toxicology, Ankara, Turkey
4İzmir Democracy University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Emergency Medicine, İzmir, Turkey

Objective: In this study we aimed to investigate the relationship between acute exposure to air pollution and suicide attempts in children.
Method: In this study, we retrospectively investigated over a 10-year period the likely relationship between suicide attempts in children, two air pollutants (PM10 and SO2), and meteorological factors affecting their life-endangering behavior.
Results: We have determined that every one-unit increase in air pollution level of PM10 increased the risk of suicide attemps 1,002 times in all cases (p=0.016). One unit increase in air pressure, relative humidity, and wind speed increased the risk of suicide attemps in all cases 1,064 (p=0.014), 1,012 (p=0.045), 1,400 (p<0.0001) times, respectively. No statistical significance was found wih respect to air pollution level of SO2.
Conclusion: This study revealed that even small increases in ambient air pollutant levels increased hospital admissions due to suicide attemps, and that meteorological conditions aggravating air pollution also act as predisposing factors.

Keywords: Air pollution, meteorological factors, suicide attempts


Çocuklarda Hava Kirliliği ve İntihar Girişimleri Arasındaki İlişki

Gülşen Yalçın1, İzzettin Toktaş2, Aylin Gürbay3, Murat Anıl4
1İzmir Demokrasi Üniversitesi, Buca Seyfi̇ Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Acil Tıp Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Halk sağlığı, Diyarbakır
3Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
4İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Acil Tıp Bilim Dalı, İzmir

Amaç: Bu çalışmanın amacı, çocuklarda akut hava kirliliği maruziyeti ile intihar girişimleri arasındaki ilişkiyi incelemektir.
Yöntem: Bu çalışmada retrospektif olarak, 10 yıllık bir süre içinde çocuklarda görülen intihar girişimleri ile iki hava kirletici faktör (PM10 ve SO2) ve bunları etkileyen meteorolojik faktörler arasındaki olası ilişki araştırıldı.
Bulgular: PM10 hava kirleticisi düzeyinde bir birimlik artışın tüm olgularda intihar girişim riskini 1.002 kat artırdığı saptanmıştır (p=0,016). Hava basıncı, nispi nem ve rüzgar hızında bir birimlik artış, tüm olgularda intihar girişim riskini sırasıyla, 1.064 (p=0,014), 1.012 (p=0,045), 1.400 (p<0,0001), kat artırmıştır. SO2 hava kirleticisi düzeyinde ise istatistiksel bir anlam saptanmadı.
Sonuç: Bu çalışma, ortamdaki hava kirletici düzeyindeki düşük seviyelerde bile artışların, intihar girişimi nedeniyle artan hastane başvurularıyla ilişkili olduğunu ve hava kirliliğini etkileyen meteorolojik faktörlerin bu sonucu etkilediğini ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Hava kirliliği, meteorolojik faktörler, intihar girişimleri


Gülşen Yalçın, İzzettin Toktaş, Aylin Gürbay, Murat Anıl. The Relationship Between Air Pollution and Suicide Attempts in Children. J Behcet Uz Child Hosp. 2023; 13(3): 151-159

Corresponding Author: Gülşen Yalçın, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (32 accesses)
 (362 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital